Π.Ε Σερρών: Εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης έργων 16.726.000,00 ευρώ!

Εγκρίθηκαν από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο τρόπος δημοπράτησης έργων 16.726.000,00 ευρώ για την ΠΕ Σερρών.

Με Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων αποφασίστηκαν και τα έργα της ΠΕ Σερρών που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο Υπουργός Κώστας Καραμανλής σύμφωνα με τον κ. Ιωάννη Χατζόπουλο.

Τα έργα 16.726.000 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

 • «Επείγοντα έργα συντήρησης και αποκατάστασης αναχωμάτων τάφρου Μπέλιτσας στα Δ.Δ. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου και Αγίας Ελένης του Δήμου Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων»,

Ενάριθμος έργου: 2014ΣΕ57200002, προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €

 • «Συντήρηση Ο.Α. Σερρών προς Δράμα έως τα όρια του Δήμου Ν. Ζίχνης»,

Ενάριθμος έργου: 2014ΣΕ57100004, προϋπολογισμού: 1.556.000,00 €

 • «Επείγοντα έργα αποκατάστασης διάβρωσης, ενίσχυση αναχώματος ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή του Δ.Δ. χειμάρρου και του Δ.Δ. Βαρικού του δήμου Ηρακλείας Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων»,

Ενάριθμος έργου: 2014ΣΕ57200002, προϋπολογισμού: 1.100.000,00 €

 • «Επείγοντα έργα κάτω ρου ποταμού Στρυμόνα με απομάκρυνση νησίδων στην περιοχή των Δήμων Εμ.Παππά και Βισαλτίας για την αντιμετώπιση έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων»,


Ενάριθμος έργου: 2014ΣΕ57200002, προϋπολογισμού: 1.200.000,00 €

 • «Επείγοντες εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης-ενίσχυσης κοίτης του ποταμού Αγγίτη σε αγροκτήματα των Δ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας και Σ. Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών για την αντιμετώπιση έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων»,

Ενάριθμος έργου: 2014ΣΕ57200002, προϋπολογισμού: 300.000,00 €

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων της συνεδρίασης για την ΠΕ Σερρών ανέρχεται στα 16.726.000,00 ευρώ καθώς εκτός των ανωτέρω έργων που χρηματοδοτεί το Υπουργείο καθορίστηκε με τον ίδιο τρόπο και η εκτέλεσης των παρακάτω έργων ανά χρηματοδότηση :

1.«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022», κωδ. αρ. 2014ΕΠ50800007 (συνεχ. έργο: 2013ΕΠ00800027), προϋπολογισμού: 3.320.000,00 €

2.»ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Γ΄ ΦΑΣΗ» του έργου «FLOOD PROTECTION» που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020″, προϋπολογισμού: 4.000.000,00 € και Ενάριθμους έργου: 2017ΕΠ20860019 και 2019ΕΠ00800010,

3.«ΑΡΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ Π. ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΟΡΕΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ», Κωδ. έργου: 2019ΕΠ00800009, προϋπολογισμού: 1.150.000,00 €

Τέλος καθορίστηκε ο τρόπος δημοπράτησης Έργων – Μελετών του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Υ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών για το έτος 2020, χρηματοδοτούμενων από ΚΑΠ – ΙΔΠ.με Ανοικτή Διεθνή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Και συγκεκριμένα :

 1. «Μελέτη διευθέτησης – οριοθέτησης τμήματος ρεμάτων Αγίου Ιωάννη, Εμ. Παππά / Πεντάπολης, Μεσοράχης / Δήμητρας και Αγ. Βαρβάρας», Κωδ. αρ. 1123ΣΕΡ001ΚΑΠ20, προϋπολογισμού: 700.000,00 €
 2. «Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Π.Ε. Σερρών»,
  Κωδ. έργου: 2131ΣΕΡ001ΚΑΠ20, προϋπολογισμού: 700.000,00 €
 3. «Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Αγίας Ελένης», Κωδ. έργου: 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ20, προϋπολογισμού: 250.000,00 €
 4. «Αποκατάσταση παροχετευτικότητας τεχνικών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών», Κωδ. έργου: 2131ΣΕΡ004ΚΑΠ20, προϋπολογισμού: 370.000,00 €
 5. «Συντήρηση φράγματος Λιθοτόπου και Συμβολής, Αντλιοστασίου Β2 και Υδροληψιών Υ1, Υ2, Υ3»,
  Κωδ. έργου: 1122ΣΕΡ001ΔΠ20,προϋπολογισμού: 400.000,00€
 6. «Αποκατάσταση οδικής ασφάλειας»,
  Κωδ. Έργου:2131ΣΕΡ001ΙΔΠ20, προϋπολογισμού: 480.000,00 €

Δημοπράτηση των παρακάτω έργων με Ανοικτή Διαδικασία:

 1. «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών γέφυρας ποταμού Αγγίτη», Κωδ. έργου:2131ΣΕΡ003ΚΑΠ20, προϋπολογισμού :70.000,00€
 2. «Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού Επαρχιακού Δικτύου Π.Ε. Σερρών», Κωδ. έργου: 2131ΣΕΡ005ΚΑΠ20, προϋπολογισμού: 70.000,00 €
 3. «Συντήρηση εγκαταστάσεων Εργοταξίου Π.Ε. Σερρών και αύλειου χώρου Διοικητηρίου», Κωδ. έργου: 4271ΣΕΡ001ΙΔΠ20, προϋπολογισμού: 60.000,00 €

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο Παρίσης Μπίλιας και εισηγητής των Θεμάτων ήταν ο Περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΕ Σερρών Δημήτρης Μπαλαξής.

Διαβάστε επίσης εδώ για τον Κώστα Καραμανλή