Στο οδικό τμήμα μεταξύ των κόμβων Ν.Ζίχνης-Μεσορράχης : Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Νέας Ζίχνης Παντελή Μπόζη επέβλεψε την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος και διάστρωσης νέου ασφαλτικού, σε οδικό τμήμα μεταξύ των Κόμβων Ν. Ζίχνης και Μεσορράχης (25ο – 27ο χλμ της Εθνικής Οδού Σερρών – Δράμας με αρχή χιλιομέτρησης τον Κόμβο Νοσοκομείου) που εκτελούνται στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση Οδικού Αξονα Σερρών προς Δράμα έως τα όρια του Δήμου Ν. Ζίχνης».

Οι εργασίες θα συνεχισθούν και τις επόμενες ημέρες μέχρι την πλήρη ολοκλήρωσή τους, ώστε να δοθεί προς τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ένα ασφαλές οδικό δίκτυο.