Ξεκινούν οι εργασίες βελτιώσης του οδικού άξονα Σ.Σ Αγγίστας εώς τον κόμβο Κρηνίδας

Tην Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 ξεκινούν οι εργασίες του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας του υφιστάμενου οδοστρώματος στο οδικό τμήμα από Σ.Σ. Αγγίστας έως τον κόμβο Κρηνίδας».

Παράλληλα, χθες, ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ. Παν. Σπυρόπουλος υπέγραψε την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Κρηνίδα – Όρια Ν. Καβάλας».

      Οι εργασίες στο τμήμα Σ.Σ. Αγγίστας-Κόμβος Κρηνίδας,  εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν περίπου έξι μήνες.

 Το εν λόγω οδικό τμήμα θα αποκλειστεί πλήρως και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την παρακαμπτήρια διαδρομή Σ.Σ. Αγγίστας – Πρώτης.

Το τμήμα του οδικού δικτύου, όπου προβλέπεται να γίνουν επεμβάσεις έχει συνολικό μήκος περίπου 3,10 χλμ.. Θα γίνουν έργα χωματουργικά, τεχνικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά. Θα κατασκευαστούν οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και τέλος θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας και κιγκλιδώματα.

Παρακαλούνται οι χρήστες της οδού να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού της Tροχαίας  και των Αστυνομικών Τμημάτων της περιοχής για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και κατ’ επέκταση των επιβατών.

Υπεγράφη η σύμβαση για το τμήμα Κρηνίδα -όρια Καβάλας

Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Κρηνίδα – Όρια Ν. Καβάλας» συνολικής δαπάνης 315.830,23 ευρώ, υπέγραψε σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, ο Aντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε εννέα (9) μήνες και λήγει την 13-04-2021.

Σύμφωνα με τη μελέτη θα γίνουν  εργασίες σε μήκος 12 χιλιομέτρων περίπου.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να αποκατασταθούν οι πλέον φθαρμένες περιοχές, ειδικά σε θέσεις όπου οι παραμορφώσεις του οδοστρώματος, λόγω των φορτίων πέδησης των βαρέων οχημάτων, είναι έντονες.

Θα αφαιρεθούν με φρεζάρισμα οι κατεστραμμένες ασφαλτικές στρώσεις και ανάλογα με το βάθος επέμβασης, θα κατασκευαστεί ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και στη συνέχεια κάλυψη με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

Οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνονται στη συγκεκριμένη προβληματική επιφάνεια και μόνο, με δυνατότητα άμεσου ελέγχου των συνθηκών αποκατάστασης, χωρίς πρόκληση άσκοπων ζημιών σε υγιή τμήματα.

Οι εργασίες συντήρησης θα αρχίσουν με επούλωση λάκκων σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο, ορθογωνισμό, κατακορύφωση  των παρειών, καθαρισμό λάκκων και εν συνεχεία στρώση με ασφαλτόμιγμα που παράγεται εν θερμώ.

 Τμήματα του δικτύου, που θα αξιολογηθούν ως επικίνδυνα αφού φρεζαριστούν, θα ελεγχθεί η βάση οδοστρωσίας, και μετά θα γίνουν εργασίες συντήρησης.

Θα ελεγχθούν τα τεχνικά και οι τάφροι απορροής των ομβρίων υδάτων και θα γίνει καθαρισμός αυτών, όπου απαιτείται.

Επίσης, θα γίνει καθαρισμός των ρείθρων και αποκατάσταση αυτών, όπου κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα, θα αντικατασταθούν οι κατεστραμμένες πινακίδες σήμανσης και θα τοποθετηθούν νέες, όπου δεν υπάρχουν, καθώς επίσης θα αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα στηθαία ασφάλειας και η αποχρωματισμένη διαγράμμιση.

Διαβάστε επίσης για το τεράστιο πρόβλημα σήμανσης από το Σ.Σ. Αγγίστας εως και την Πρώτη Σερρών!