Για τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε δήμους και Περιφέρειες: Νέα, δίμηνη, παράταση των συμβάσεων

Και μπορεί να μην λύθηκαν όλα τα θέματα που έβαλαν οι δήμαρχοι αλλά αν μη τι άλλο πήραν την δέσμευση του Υπ. Εσωτερικών, Μ. Βορίδη, για μια νέα, δίμηνη, παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έως και τις 31 Μαΐου 2022, σύμφωνα μάλιστα με το αίτημα-εισήγηση και του Α’ Αντιπροέδρου της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη. 

Να σημειώσω πως οι συμβάσεις έληγαν στις 31/3/2022 μετά από νέα παράταση που είχε δώσει ο κ.Βορίδης στο τέλος του 2021 και όπως είχε πει ότι μάλλον θα ήταν η …τελευταία.

Όσο για την ημερίδα «Ενισχύοντας το σύστημα διακυβέρνησης των ΟΤΑ» που είχε σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ & Β’ Βαθμού) για τους μηχανισμούς, τα εργαλεία και τα μέτρα ενίσχυσης της λογοδοσίας και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία και τη χρηστή διακυβέρνηση των ΟΤΑ., έγινε χθες και μάλιστα με επιτυχία

Μέσα από την παρουσίαση καλών πρακτικών, χρήσιμων εγχειριδίων και Κωδίκων, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την αξία που προσθέτει στους ΟΤΑ ένα συνεκτικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, με έμφαση στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ημερίδα είχε απευθυνθεί και σε Αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού και σύμφωνα με τα στοιχεία ελάχιστοι δικοί μας την παρακολούθησαν…

Όπως πάντα άλλωστε….