Δεν έτυχε, πέτυχε ο Γαλάνης!

Θύματα ενός τυπογραφικού λάθους που συνέβη πριν από 35 χρόνια έπεσαν αγρότες που δραστηριοποιούνται στην κοινότητα της Τερπνής του Δήμου Βισαλτίας.


Οι αγρότες της συγκεκριμένης περιοχής, που κανονικά βρίσκεται στον
κοινοτικό κατάλογο των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών, δικαιούνται
επίδομα βάσει της οδηγίας της τότε ΕΟΚ.


Ωστόσο ένα λάθος που συνέβη τη δεκαετία του ’80, έθεσε εν αμφιβόλω το
επίδομα των αγροτών της Τερπνής, καθώς στην οδηγία της ΕΟΚ λανθασμένα
δεν αναφερόταν η κοινότητα «Τερπνής» αλλά η κοινότητα «Τερήνης».


Λόγω του συγκεκριμένου λάθους, ο ΟΠΕΚΑ που διαχειρίζεται και διανείμει
τα ποσά των επιδομάτων αυτών αρνούνταν να χορηγήσει το εν λόγω ποσό,
καθώς Τερπνή, τουλάχιστον στα χαρτιά δεν υπήρχε.


Ο δήμος Βισαλτίας, έπειτα από εκκλήσεις των κατοίκων της περιοχής προχώρησε μέσω του νομικού του συμβούλου Στέργιου Γαλάνη σε διαδικασία διόρθωσης του συγκεκριμένου λάθους.


Έτσι η οδηγία 85/148/EOK του Συμβουλίου, της 29ης Ιανουαρίου 1985
έπρεπε να διορθωθεί και να τροποποιηθεί η οδηγία 81/645/EOK περί του
κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την
έννοια της οδηγίας 75/268/EOK (Ελλάδα).


Κατόπιν αλλεπάλληλων αιτημάτων του προς την EUR-Lex (διαδικτυακή πύλη
για πρόσβαση στο δίκαιο της ΕΕ) ο νομικός σύμβουλος κατέφερε για τον
δήμο Βισαλτίας να διορθωθεί η παραπάνω οδηγία με την διόρθωση στις
28.7.2020 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/41.


Μετά την παραπάνω επιτευχθείσα διόρθωση στις 28.7.2020 EL Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/41, το κείμενο έχει ως εξής: «2.
Στη σελίδα 40, στο παράρτημα, στον πίνακα με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4)» μέρος με τίτλο «ΖΩΝΗ 6»
καταχώριση «Νομός ΣΕΡΡΩΝ» πρώτη στήλη σημείο 51: αντί: «Τερήνης»
διάβαζε: «Τερπνής».».


Είδες Στέργιο που είχα δίκιο;
Ρόδα που γυρίζει σκουριά δεν …πιάνει!  
Περιοχή συνημμένων


Οι αγρότες της συγκεκριμένης περιοχής, που κανονικά βρίσκεται στον
κοινοτικό κατάλογο των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών, δικαιούνται
επίδομα βάσει της οδηγίας της τότε ΕΟΚ.


Ωστόσο ένα λάθος που συνέβη τη δεκαετία του ’80, έθεσε εν αμφιβόλω το
επίδομα των αγροτών της Τερπνής, καθώς στην οδηγία της ΕΟΚ λανθασμένα
δεν αναφερόταν η κοινότητα «Τερπνής» αλλά η κοινότητα «Τερήνης».


Λόγω του συγκεκριμένου λάθους, ο ΟΠΕΚΑ που διαχειρίζεται και διανείμει
τα ποσά των επιδομάτων αυτών αρνούνταν να χορηγήσει το εν λόγω ποσό,
καθώς Τερπνή, τουλάχιστον στα χαρτιά δεν υπήρχε.


Ο δήμος Βισαλτίας, έπειτα από εκκλήσεις των κατοίκων της περιοχής προχώρησε μέσω του νομικού του συμβούλου Στέργιου Γαλάνη σε διαδικασία διόρθωσης του συγκεκριμένου λάθους.


Έτσι η οδηγία 85/148/EOK του Συμβουλίου, της 29ης Ιανουαρίου 1985
έπρεπε να διορθωθεί και να τροποποιηθεί η οδηγία 81/645/EOK περί του
κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την
έννοια της οδηγίας 75/268/EOK (Ελλάδα).


Κατόπιν αλλεπάλληλων αιτημάτων του προς την EUR-Lex (διαδικτυακή πύλη
για πρόσβαση στο δίκαιο της ΕΕ) ο νομικός σύμβουλος κατέφερε για τον
δήμο Βισαλτίας να διορθωθεί η παραπάνω οδηγία με την διόρθωση στις
28.7.2020 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/41.


Μετά την παραπάνω επιτευχθείσα διόρθωση στις 28.7.2020 EL Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/41, το κείμενο έχει ως εξής: «2.
Στη σελίδα 40, στο παράρτημα, στον πίνακα με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4)» μέρος με τίτλο «ΖΩΝΗ 6»
καταχώριση «Νομός ΣΕΡΡΩΝ» πρώτη στήλη σημείο 51: αντί: «Τερήνης»
διάβαζε: «Τερπνής».».
Είδες Στέργιο που είχα δίκιο;
Ρόδα που γυρίζει σκουριά δεν …πιάνει!  
Περιοχή συνημμένων

Διαβάστε επίσης για την μεγάλη αύξηση στον αριθμό των κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: