Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε: Μέτρα για τη στήριξη της αγοράς χοιρινού κρέατος

Επίσης υπάρχουν μέτρα για τη στήριξη της αγοράς χοιρινού κρέατος λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης του κλάδου. 

Μια εξαιρετική και προσωρινή παρέκκλιση για να επιτρέπεται η παραγωγή οποιωνδήποτε καλλιεργειών για σκοπούς διατροφής και ζωοτροφών σε αγρανάπαυση. 

Ειδικές προσωρινές ευέλικτες διαδικασίες στις υφιστάμενες απαιτήσεις εισαγωγής για ζωοτροφές θα συμβάλουν στην άμβλυνση της πίεσης στην αγορά ζωοτροφών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ακόμα, ένα νέο, αυτόνομο Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση που καλύπτει επίσης τους αγρότες, τους παραγωγούς λιπασμάτων και τον τομέα της αλιείας . 

Αυτό επιτρέπει κρατικές ενισχύσεις σε γεωργούς που πλήττονται από σημαντικές αυξήσεις στο κόστος των εισροών. 

Οι τιμές και οι προμήθειες λιπασμάτων για τους αγρότες θα παρακολουθούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο οι προοπτικές για τη συγκομιδή της ΕΕ.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης στα κράτη μέλη να κοινοποιούν δεδομένα σχετικά με τα αποθέματα βασικών αγαθών για τρόφιμα και ζωοτροφές σε μηνιαία βάση, προκειμένου να έχουν έγκαιρη και ακριβή επισκόπηση της διαθεσιμότητάς τους.