Σε φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια και σιδηροδρομικά έργα Συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας

Είναι δεδομένο πως αυτή είναι η καταλληλότερη χρονική στιγμή για την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας, καθώς ένας νέος διασυνδετήριος αγωγός θα συνδέσει τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και την ίδια στιγμή η Βουλγαρία θα μπορεί να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου (συνεκτικού) συστήματος, δημιουργώντας «μια κοινή οικονομική περιοχή» … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σε φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια και σιδηροδρομικά έργα Συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας.