Στην ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ: Η κατασκευή της Ψυχιατρικής Κλινικής

Έπειτα από αναμονή πολλών ετών και αλλεπάλληλων αιτημάτων από τις διοικήσεις του Νοσοκομείου μας, υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του νέου κτιρίου που θα στεγάσει την Ψυχιατρική Κλινική και μάλιστα στο κτήριο της Περιφέρειας.

Άλλωστε η αναβάθμιση των υποδομών υγείας βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητές και ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν τον ευαίσθητο τομέα της ψυχικής υγείας. 

Σύμφωνα με τον Κώστα Καραμανλή το νέο κτίριο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και σε συνδυασμό με την κτιριακή αναβάθμιση του Γ.Ν. Σερρών που θα ακολουθήσει σύντομα, θα συναποτελέσουν μια πολυδύναμη δημόσια δομή υγείας υψηλού επιπέδου, για όλους τους Σερραίους. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΚΤΥΠ για την ταχύτητα με την οποία εκπόνησε τις απαραίτητες μελέτες, ώστε να είναι εφικτή η δημοπράτηση και συμβασιοποίηση του έργου σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. 

Είμαι βέβαιος ότι θα αντεπεξέλθει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του σημαντικού αυτού έργου.

Όπως είναι γνωστό ο Προϋπολογισμός του  έργου είναι  1.800.000€ και η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 1.315.838,70€ (Δαπάνη εργασιών με κατ’ αποκοπή τίμημα 780.000,00 €, ποσοστό έκπτωσης 26,90 %) 

Ανάδοχος αναδείχθηκε η ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενώ η προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι δεκαοκτώ μήνες 

Άρα το έργο θα είναι έτοιμο τον Ιούλιο του 2023!

Σωστά;