Κ.Ε.ΔΗ.Σ: Παραμένει πρόεδρος η Χρύσα Παλάζη

Τα μέλη για τη συγκρότηση των νέων Διοικητικών Συμβουλίων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών(Κ.Ε.ΔΗ.Σ),

Πρόεδρος: 1.Παλάζη-Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, Εντεταλμ. Δημοτική Σύμβουλος, αναπληρούμενη από την Πάνου Σωτηρία, Αντιδήμαρχο 

Αντιπρόεδρος: 2.Ταΐρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος, αναπληρούμενος από τον Ρίζο Σάββα, Δημοτικό Σύμβουλο 

Μέλη: 

3.Σιαμάγκας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, αναπληρούμενος από τον Χατζηδημητρίου Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο 

4.Ηλιοπούλου Σταλακτή, Δημοτική Σύμβουλο της μείζονος αντιπολίτευσης, αναπληρούμενη από τον Μπουρβάνη Ζαχαρία, Δημοτικό Σύμβουλο της μείζονος αντιπολίτευσης

5.Χράπας Παντελής, Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος αντιπολίτευσης, αναπληρούμενος από τον Δούκα Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος αντιπολίτευσης

6.Κηπουρού Μαριάνθη, εργαζόμενη στην Κοινωφελή Επιχείρηση, αναπληρούμενη από τη Δημητριάδου Ιωάννα, εργαζόμενη στην Κοινωφελή Επιχείρηση

7.Δημητρίου Ιωάννα, εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Ν. Σερρών, αναπληρούμενη από τον Μαραγκό Δημήτριο

8.Τσιρίκας Κων/νος, δημότης, αναπληρούμενος από τον Ζγούρα Ευάγγελο, δημότη

9.Δρόντζας Κων/νος, δημότης, αναπληρούμενος από τον Σουπίδη Βασίλειο, δημότη

10.Ανατολάκη Συρματένια, δημότισσα, αναπληρούμενη από τη Βλάχου Στέλλα, δημότισσα 

11.Κατσαρίδου Ελένη Δημότισσα, αναπληρούμενη από τον Κούτρη Κων/νο, δημότη