Κλεισθένης: Όλες οι αλλαγές στη Διοίκηση των Δήμων!

Χαμός γίνεται σε όλη την χώρα όλη των χώρα με την εφαρμογή του Κλεισθένη από το Σεπτέμβριο και όλοι ρωτάνε πως θα γίνει η εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά και αυτών της Ποιότητα Ζωής

Τι θα γίνει με τα Νομικά Πρόσωπα και ποια είναι η ιδιαιτερότητα της ΔΕΥΑΣ

Έχουμε και λέμε λοιπόν σύμφωνα με το Γραμματέα του Δήμου Σερρών κ. Θεμιστοκλέους Σοφοκλή, τον οποίο και ευχαριστούμε.

Για το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου

Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, λέει ο Κλεισθένης, εκλέγεται για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος της Δημοτικής περιόδου.

Και ο πρόεδρός του προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, είτε αναδείχθηκε σε πρώτη είτε σε δεύτερη εκλογική δύναμη.

Ο αντιπρόεδρος προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη, ή πρώτη σε εκλογική δύναμη, αλλά δεν ανέδειξε τον δήμαρχο

και ο γραμματέας εκλέγεται από την τρίτη, σε εκλογική δύναμη, παράταξη.

Άρα πρώτα εκλέγουν οι παρατάξεις σε μυστική ψηφοφορία τους προτεινόμενους συμβούλους, στην αρχή με απόλυτη πλειοψηφία της παράταξης και μετά από δύο προσπάθειες, καταλήγουν στην τρίτη με σχετική πλειοψηφία μεταξύ των δύο επικρατέστερων.

Στην συνέχεια μετά την εκλογή των προτεινομένων συμβούλων από τις παρατάξεις για τα αξιώματα, το Δημοτικό Συμβούλιο απλά επικυρώνει την εκλογή!

Ο υποδειχθείς υποψήφιος για κάθε αξίωμα, θεωρείται ότι εκλέχθηκε, εάν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή εάν καμία από τις διαφορετικές προτάσεις, που τυχόν υποβληθούν κατά τη μυστική ψηφοφορία, στην οποία μετέχει και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Με δυό λόγια αν κάποιος πάρει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο

Που μπορεί να γίνει η …κουτσουγκέλα;

Τόσο στο Δήμο Εμμ. Παππά, όσο και στο Δήμο Βισαλτίας, καθώς και στους δύο Δήμους ο Δήμαρχος δεν ελέγχει πάνω από το 1/3 των συμβούλων.

Η Οικονομική Επιτροπή και η Ποιότητα Ζωής, όπως είναι γνωστό αποτελείται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο και δύο (2) ακόμη Αντιδημάρχους.

Σε δήμους λοιπόν μέχρι 27 μέλη συμβουλίων, ορίζονται έξι (6) μέλη και μόνο τέτοιους έχουμε στο Νομό Σερρών.

Εκλέγονται όλοι αλλά με χωριστά ψηφοδέλτια, χωρίς να διακρίνονται σε πλειοψηφία – μειοψηφία και θέτονται σταυροί προτίμησης,

όσες είναι οι έδρες του συμβουλίου, με ψηφοδέλτια της επιλογής τους χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι, που ορίζονται εκ προοιμίου.

Δηλαδή, σε ένα οκταμελές (8) συμβούλιο με πρόεδρο τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο και δύο αντιδημάρχους,

εκλόγιμες θέσεις θα είναι οι υπόλοιπες έξι (6) έδρες , ενώ σε ένα εξαμελές (6) συμβούλιο θα είναι οι υπόλοιπες τέσσερις (4) έδρες.

Στη συνέχεια, βάσει εκλογικού μέτρου, δηλαδή διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων όλων των παρατάξεων διά του αριθμού των εδρών δηλαδή έξι (6) και προκύπτει το εκλογικό μέτρο.

Κάθε παράταξη, λαμβάνει τόσες έδρες όσες χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των σταυρών της παράταξης.

Εάν περισσεύουν έδρες, αυτές καταλαμβάνονται βάσει του εκλογικού υπολοίπου.

Δηλαδή και εδώ μπορεί να έχουμε πλειοψηφία της μειοψηφίας …!

Και πάμε στα Νομικά Πρόσωπα

Τα μέλη των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΚΕΔΗΣ – ΔΗΠΕΘΕ – ΟΠΑΚΠΑ) των Διοικητικών Συμβουλίων, πλέον δεν ορίζονται με την αναλογία πλειοψηφίας – μειοψηφίας,  η οποία καταργείται 

και το σύνολό των μελών ψηφίζονται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να αλλάζει ο αριθμός αυτών.

Δηλαδή για κοινωφελείς ορίζονται από 7-11 μέλη, για τα δε Ν.Π.Δ.Δ (ΟΠΑΚΠΑ) από 5-15 μέλη

Οπότε, εν τοιαύτη περιπτώσει, δύνανται να εκλεγούν πρόεδροι και μέλη στα Νομικά Πρόσωπα, οποιοσδήποτε σύμβουλος – αντιπολιτευόμενος ή μη – εκτός εάν  πρόεδρος του Νομικού Προσώπου είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος!

Δηλαδή ουσιαστικά μας λέει ο νόμος ότι σε όλα τα συμβούλια θα είναι πρόεδρος ο Δήμαρχος και αντιπρόεδρος, αυτός που θα παίρνει τις αποφάσεις και το …παραδάκι!

Και πάμε στην ΔΕΥΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο  βάσει του οποίου διοικείται η ΔΕΥΑΣ ορίζεται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν δημ. σύμβουλο ως πρόεδρο,

έναν (1) ακόμη αιρετό, που ορίζεται με απόφαση πάλι του Δημάρχου και πέντε (5) μέχρι εννέα (9) ακόμη αιρετούς αντιπροσώπους, που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο

Πέραν αυτών, στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν: ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων και ένας (1) μέλος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, με εμπειρία, που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

(Τυχόν μεγαλύτερος αριθμός του διοικητικού συμβουλίου συμπληρώνεται από δημότες με εμπειρία στα θέματα και τις αρμοδιότητες της ΔΕΥΑΣ)

Άρα και εδώ σε κάποιες περιπτώσεις που δεν έχουμε συμφωνία, μπορεί η αντιπολίτευση να μπλοκάρει τις αποφάσεις του Δημάρχου

Αντιδήμαρχοι και Μέλη Παρατάξεων

Οι Αντιδήμαρχοι όπως είναι γνωστό επικουρούν τον Δήμαρχο και είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον και ο αριθμός των Αντιδημάρχων ορίζεται κατά το πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου:

Έτσι έχουμε από 5.000-20.000 κατοίκους 4 Αντιδημάρχους,

από 20.000-50.000 κατοίκους, ορίζονται έως 5 Αντιδήμαρχοι

και από 50.000-100.000 κατοίκους, ορίζονται έως 6 Αντιδήμαρχοι.

Πέραν αυτών, προστίθεται και ένας (1) ακόμη αντιδήμαρχος, ανάλογα με τις δημοτικές ενότητες που συνενώθηκαν επί Καλλικράτη.

Δηλαδή:

Από 5-7 Δημοτικές Ενότητες, προστίθεται 1 ακόμη Αντιδήμαρχος,

από 8-9 Ενότητες, προστίθενται 2 Αντιδήμαρχοι,

ενώ πάνω από 10 Ενότητες, προστίθενται 3 Αντιδήμαρχοι.

Βλέπουμε λοιπόν πως για τον Δήμο Σερρών δεν επέρχεται καμία αλλαγή,

ενώ μάθαμε πως αντιδήμαρχος ορίζεται και από άλλες παρατάξεις,

με την προϋπόθεση όμως να εγκριθεί από την πλειοψηφία της παράταξης που προέρχεται.

Το μέλος κάθε παράταξης βεβαίως και έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να ανεξαρτητοποιηθεί.

Αντιστοίχως, όμως, και η παράταξη έχει δικαίωμα να διαγράψει κάποιο μέλος της.

Ο διαγραφείς όμως σύμβουλος, ο οποίος διαγράφηκε, έχει δικαίωμα να προσχωρήσει σε άλλη παράταξη μετά την αποδοχή των 2/3 της παράταξης στην οποία εισέρχεται.

Μπορούν, επίσης, υφιστάμενες παρατάξεις να συνενωθούν σχηματίζοντας νέα παράταξη με την υπογραφή του συνόλου των μελών.

Το μέλος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, σύμφωνα με τον ‘’ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ’’ (Ν.4555/20180), περιοριστικά πλέον αναφέρεται

ότι δεν μπορεί να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Μέχρι σήμερα πάντως ο Καλλικράτης (Ν.3852/2010) όριζε διαφορετικά, ότι δηλαδή ο ανεξαρτητοποιηθείς ή διαγραφείς σύμβουλος δεν μπορεί  να είναι  Αντιδήμαρχος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here