Κώστας Καρπουχτσής: Οι Ιαματικές Πηγές των Σερρών και αυτές στην Αθήνα;

Είναι κοινή παραδοχή των Σερραίων, ο πλούτος των ιαματικών μας πηγών. Κώστας Καρπουχτσής: Κοινό επίσης το αίσθημα της απαξίωσης τους στο πέρασμα του χρόνου, όπου αντι να εκσυγχρονίζονται και να αξιοποιούνται αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία σε όλο τον τόπο, αφήνονται στην φθορά και την εγκατάλειψη (εξαίρεση τα Λουτρά Αγγίστρου). Η Κυβέρνηση έφερε ένα νομοσχέδιο (που … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κώστας Καρπουχτσής: Οι Ιαματικές Πηγές των Σερρών και αυτές στην Αθήνα;.