Χρήστος Μέγκλας: ΕΣΠΑ: Η πολιτική συνοχής μέσα από έξι πακέτα κοινοτικής στήριξης

Χρήστος Μέγκλας: Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις χώρες στις οποίες κατεξοχήν εφαρμόστηκε η βασική πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Πολιτική Συνοχής, μέσα από έξι πακέτα κοινοτικής στήριξης, με τελευταίο το ΕΣΠΑ 2021-2027, το οποίο βρίσκεται υπό σχεδιασμό. Οι κοινοτικοί πόροι που διατίθενται μέσω ΕΣΠΑ αποτελούν ένα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο που ενισχύει την επιχειρηματικότητα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Χρήστος Μέγκλας: ΕΣΠΑ: Η πολιτική συνοχής μέσα από έξι πακέτα κοινοτικής στήριξης.