Εύη Μπέτζελου: ‘’Οριοθετώντας’’ την επιδημία

Εύη Μπέτζελου: Τα όρια αποτελούν τους παράγοντες ,τις ιδιότητες και τις διεργασίες που ορίζουν την ταυτότητά του ατόμου και το διαφοροποιούν από τους άλλους. Διαμορφώνουν  τη λειτουργία και την εξελικτική πορεία του ατόμου και της οικογένειας. Οι οικογένειες ως συστήματα αποτελούνται από τα εξωτερικά όρια που επιτρέπουν την επικοινωνία με το περιβάλλον και διαμορφώνουν έτσι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εύη Μπέτζελου: ‘’Οριοθετώντας’’ την επιδημία.