Πασχάλης Στεφάνου: Φτάνει με τα σεμινάρια και τις ημερίδες

Είναι καλό να γίνονται ημερίδες και σεμινάρια ώστε να υπάρχει κατάρτιση, επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη των συναδέλφων μέχρι ενός ορίου. Το τελευταίο διάστημα έρχονται από τα ΠΕΚΕΣ προσκλήσεις για συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σεμινάρια, ημερίδες, επιμορφώσεις. Φτάσαμε στο εξής φαινόμενο: από το ίδιο ΠΕΚΕΣ την ίδια ώρα να καλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθήσουν δυο σεμινάρια. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πασχάλης Στεφάνου: Φτάνει με τα σεμινάρια και τις ημερίδες.