Για το λατομείο στον Λαϊλιά από την Δ/νση Περιβάλλοντος Αρνητική γνωμοδότηση!

Σε αρνητική γνωμοδότηση για την εκμετάλλευση λατομείου στη θέση «Χέρσο» του Τ.Δ. Αχλαδοχωρίου του Δήμου Σιντικής, προχώρησε η αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση ο γρανίτης είναι από την φύση του ραδιενεργό υλικό και το λατομείο γρανίτη βρίσκεται σε απόσταση 1.800 … Συνεχίστε να διαβάζετε το Για το λατομείο στον Λαϊλιά από την Δ/νση Περιβάλλοντος Αρνητική γνωμοδότηση!.