Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020: «Διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος “Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και Πρώτες Βοήθειες” σε υπαλλήλους του Δήμου Σερρών »

Tο τμήμα της Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με την επιχείρηση IDEA OFFICE, έχει προγραμματίσει για την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: “ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ”  (BLS, BLS/AED) για τους δημοτικούς υπαλλήλους κυρίως των απομακρυσμένων περιοχών, δίνοντας τη δυνατότητα παρέμβασης και χρήσης του απινιδωτή, αμέσως … Συνεχίστε να διαβάζετε το Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020: «Διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος “Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και Πρώτες Βοήθειες” σε υπαλλήλους του Δήμου Σερρών ».