Από την Αντιπεριφέρεια Σερρών: Ενημέρωση Πολιτιστικών Σωματείων Π.Ε. Σερρών

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών καλούνται να προσκομίσουν στο τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών,

τα απαραίτητα στοιχεία με τα οποία πιστοποιούν την ενεργό και νόμιμη δράση τους

(αρχαιρεσίες για όλα τα εκκρεμή έτη, πρακτικά τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

οικονομικό απολογισμό, τυχόν μεταβολές, φωτοαντίγραφο του Ε3).

Επίσης, γνωστοποιείται ότι παρατείνεται η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των πολιτιστικών σωματείων έως 30-06-2021

(άρθρο 90, Ν.4790/31-03-2021).


Επισημαίνεται ότι μέχρι την λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω Covid-19, τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κατόπιν ραντεβού.

Υπεύθυνη: Μελίνα Γρηγοριάδου, Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Σερρών,

email: [email protected], τηλ. 2321350313.