Πολιτεία των Ευχών – Σέρρες: Από το καλοκαίρι ξεκινάει η.. προετοιμασία!

Πολιτεία των ευχών – Σέρρες: Σύμφωνα με την λαϊκή ρήση «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν»

Αυτό θα σκέφτηκε και ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης καλοκαιριάτικα και ήδη ετοιμάζει νέα κανονιστική στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την χριστουγεννιάτικη αγορά της “ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ”.

Σύμφωνα με την απόφαση εκτός από τον χώρο του κεντρικού πάρκου η Πολιτεία θα επεκταθεί και στον Πεζόδρομο της Κων. Καραμανλή από την Διονυσίου Σολωμού έως και την οδό Θεσσαλονίκης, όπως και τις Πλατείες Ελευθερίας, Πλατεία ΙΚΑ και την Πλατεία Εμπορίου (παλιά ψαραγορά).

Σε αυτές τις πλατείες θα τοποθετηθούν οικίσκοι υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως και τα γνωστά καρουζέλ και παγοδρόμια σύμφωνα τουλάχιστον με την αρχική απόφαση.

Πολιτεία των Ευχών: Εκδηλώσεις στη Μεραρχίας, Πλατεία Ελεύθεριας, Εμπορίου και ΙΚΑ

Οι εκδηλώσεις σύμφωνα με την απόφαση θα διεξάγονται στο χώρο του κεντρικού πάρκου, στον πεζόδρομο της Κων. Καραμανλή από Διονυσίου Σολωμού έως Θεσσαλονίκης, στην Πλατεία Ελευθερίας, στην Πλατεία ΙΚΑ και στην Πλατεία Εμπορίου (παλιά ψαραγορά)

Η διάρκεια λειτουργίας της ετήσιας χριστουγεννιάτικης αγοράς θα είναι είκοσι (20) ημέρες και συγκεκριμένα από 14 Δεκεμβρίου έως και τις 2 Ιανουαρίου.

Από εκεί και πέρα η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ) όπως προβλέπεται και από το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της, ή το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Σερρών θα αναλάβει την διοργάνωση των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της ετήσιας χριστουγεννιάτικης αγοράς «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» καθώς και θα αναλάβει τη διαφήμιση και προβολή αυτών.

Από τα εννέα µέλη της επιτροπής παρόντες κατά την απόφαση ήταν οι:

  • 1.∆ρίγκα Χρυσούλα, (Αντιπρόεδρος) ,
  • 2.Πάνου Σωτηρία,
  • 3.Μερετούδης ∆ηµήτριος,
  • 4.Τουρτούρας Ιωάννης,
  • 5.Ταΐρης Γεώργιος,
  • 6..Καρυπίδης Παύλος
  • ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Κωνσταντίνος ∆ινάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 2.,
  • Ρίζος Σάββας,
  • 3. Γκότσης Ηλίας

Πολιτεία των Ευχών – Σέρρες: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Οι αιτήσεις συµµετοχής των ενδιαφερόµενων θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Σερρών µε συνηµµένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο ∆ήµο Σερρών.

Ο ∆ήµος Σερρών επισημαίνουμε πώς δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα απολύτως κόστος για την κατασκευή των χώρων εργασίας εντός των οικίσκων ενώ το κόστος της ηλεκτροδότησης και της προσωρινής παροχής των ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα πάρκ) και του παγοδροµίου θα επιβαρύνει τον συµµετέχοντα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ & ΠΑΓΟ∆ΡΟΜΙΟΥ & ΚΑΡΟΥΖΕΛ

Θα υπάρχει συγκεκριμένος χώρος για την εγκατάσταση και λειτουργία λούνα παρκ, καρουζέλ και παγοδροµίου.

Ενώ θα πρέπει να τοποθετηθούν χηµικές τουαλέτες (κατ΄ ελάχιστον µία ανδρών, µία γυναικών και µία ΑΜΕΑ) για την εξυπηρέτηση των εργαζοµένων και των πελατών στον χώρο του κεντρικού πάρκου.

Αναμένουμε λοιπόν οι Σερραίοι και φέτος να δούμε τι θα δούμε..

Διαβάστε επίσης εδώ για τον Δήμο Σερρών