Για την συνέχιση των εργασιών στο σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης: Έδωσε το πράσινο φως το Συμβούλιο της Επικρατείας

Κανονικά μπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες της απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης, μετά και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πάντως στο Υπουργείο Υποδομών πέταξαν και την σκούφια τους στο αέρα μετά την  6/2022 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας , καθώς δεν έγινε δεκτή η αίτηση, με την οποία είχε ζητηθεί η αναστολή της απομάκρυνσης των αρχαιοτήτων.

Με σχετική υπουργική απόφαση έχει αποφασιστεί, ακόμη, η διατήρηση των αρχαιοτήτων σε άλλο χώρο μέχρι την κατασκευή του σταθμού, οπότε και θα επανατοποθετηθούν εκεί.

Η Επιτροπή Αναστολών της Ολομέλειας του ΣτΕ έκρινε ότι η βασιμότητα των λόγων ακυρώσεως ούτε αποκλείεται, ώστε η αίτηση να απορριφθεί γι’ αυτόν τον λόγο, ούτε όμως είναι προφανής, ώστε να διαταχθεί η αναστολή για τον ίδιο λόγο. 

Οπότε, σύμφωνα τουλάχιστον με την ερμηνεία που δίνεται από την «Αττικό Μετρό ΑΕ», οι εργασίες εφόσον δεν αναστέλλονται, συνεχίζονται … κανονικά!