Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης: Τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικῶς μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

  • Μέ ἀφορμή τόν ἐφετεινό ἑορτασμό τῆς μνήμης τοῦ Ἁγ. ὁσιοϊερο-μάρτυρος Βενεδίκτου καί τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως διακοσίων χρόνων ἀπό τοῦ σεπτοῦ μαρτυρίου του ὑπέρ τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας
    (†12 Ἰουνίου 1821-2021), τό Σάββατο 12 Ἰουνίου, στίς 7:00 τό ἀπό¬γευ¬μα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς Ἑορτῆς, πού θά τελεσθεῖ στό ἱερό Παρεκ¬κλήσιο τῶν Ἁγ. Νικήτα τοῦ Γότθου καί Βενεδίκτου τοῦ νεομάρτυρος στήν πόλη τῆς Νιγρίτης. Ἀκολούθως στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Νιγρίτης θά πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση λόγου καί μέ¬λους, στήν ὁποία ὁ ἐλλογιμώτατος κ. Μιχαήλ Τρίτος, ὁμότιμος Καθηγη¬τής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, θά ὁμιλήσει μέ θέμα «Ἡ προσφορά τῶν Νεομαρτύρων στήν ἐπανάσταση τοῦ 1821». Τήν ἐκδήλωση θά πλαισιώσει ὁ παραδοσιακός βάρδος κ. Πέτρος Γαϊτάνος μέ παραδοσια¬κά τραγούδια καί ἀναφορές μνήμης ἀπό τίς ἀλησμόνητες πατρίδες.
  • Τήν Κυριακή 13 Ἰουνίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Βασιλείου Κ. Λευκῶνος.
  • Καθώς πλησιάζουν σέ λίγες ἡμέρες (14 Ἰουνίου) καί πάλιν οἱ ἐφε-τεινές πανελλαδικές ἐξετάσεις γιά τήν εἰσαγωγή τῶν τελειοφοίτων μα-θητῶν καί μαθητριῶν στά Α.Ε.Ι. καί Τ.Ε.Ι. τῆς χώρας μας, ἡ ἁγία μητέρα μας ὀρθόδοξος Ἐκκλησία στέκεται προσευχητικῶς δίπλα στούς νέους μας στήν στιγμή αὐτή τῆς ζωῆς τους, ἐντείνουσα τίς ἱκεσίες Της πρός τόν Κύριον, ὥστε Ἐκεῖνος νά τούς φωτίσει, στηρίξει καί ἐνισχύσει στόν δύσκολο ἀγῶνα τους γιά τήν εἰσαγωγή τους στήν τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση.

Πρός τόν σκοπό αὐτό, στούς ἱερούς Ναούς τῶν πόλεων, Σερρῶν καί Νιγρίτης καί ὅπου ἀλλοῦ ὑπάρχουν σέ κωμοπόλεις ἐξεταστικά Κέντρα, παραμονές τῶν πανελλαδικῶν ἐξετάσεων, θά τελεῖται ἡ θ. Λειτουργία.

Ἐπίσης, σέ ἱερούς Ναούς κυρίως πλησίον τῶν ἐξεταστικῶν Κέντρων, καθ’ ὅλας τάς ἡμέρας τῶν ἐξετάσεων, θά τελεῖται ἡ ἱερά Παράκλησις, γιά τόν φωτισμό καί τήν πνευματική καί ψυχολογική στήριξη τῶν ὑποψηφίων.