Εντάχθηκε στο ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ η SEREXPO με 3.000.000 Ευρώ Όταν το όραμα γίνεται πράξη !


Την ημέρα που εντάχθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση του Επιχειρηματικού Κέντρου
του Επιμελητηρίου Σερρών
στο πρώην Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη επέλεξε ο Χρήστος
Μέγκλας για να παραιτηθεί από τα αξιώματα του ΕΒΕΣ.

Και αυτό καθώς η ένταξη του έργου με τίτλο “Παρεμβάσεις αποκατάστασης,
ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του Επιχειρηματικού
Κέντρου SEREXPO του Επιμελητηρίου Σερρών”
έχει ήδη ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020” (ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ) στο ΕΣΠΑ 2014-2020
, που αν μη τι άλλο ήταν ένα προσωπικό
όραμα του απελθόντος Προέδρου του Επιμελητηρίου Σερρών.

Προχωρά η αξιοποίηση του Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη με
Αναβάθμιση των υποδομών της SEREXPO

Μπορεί για κάποιος να ήταν στόχος, για κάποιους άλλους ελπίδα, αλλά για τον κ.
Μέγκλα ήταν μέσα στις δυνατότητες του Επιμελητηρίου μας ένα μόνιμο Εκθεσιακό
Κέντρο
, μια Θερμοκοιτίδα για Νεοφυείς Επιχειρήσεις, ένα Σύγχρονο Μουσείο
Στρατού και Πολεμικής Ιστορία
ς, και τέλος ένα Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων ,
δίπλα στο Γραφείο Τουριστικής Πληροφόρησης.

Και ο στόχος επετεύχθη με την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
“Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” (ΥΜΕ-
ΠΕΡΑΑ)
εντάχθηκε, το έργο με τίτλο “Παρεμβάσεις αποκατάστασης, ενεργειακής
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του Επιχειρηματικού Κέντρου
SEREXPO του Επιμελητηρίου Σερρών”,
με το ποσό της δημόσιας δαπάνης να
ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια περίπου ευρώ.

Φυσικό αντικείμενο του έργου

Η προτεινόμενη πρόταση χρηματοδότησης αφορά στην παραχώρηση στο
Επιμελητήριο Σερρών της χρήσης του Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη, συνολικής
έκτασης 265.000 τ.μ.

Μέσα στην έκταση του στρατοπέδου υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός κτιρίων,
συνολικής επιφάνειας πάνω από 10.000 τ.μ.

Μέσω της προτεινόμενης πράξης προτείνεται η αξιοποίηση του Στρατοπέδου
Κολοκοτρώνη, μέσα από παρεμβάσεις αποκατάστασης, ενεργειακής αναβάθμισης
και εκσυγχρονισμού των υποδομών του Επιχειρηματικού Κέντρου SEREXPO του
Επιμελητηρίου Σερρών.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναβαθμίζουν ενεργειακά τις κτιριακές υποδομές
εκσυγχρονίζοντας τις εγκαταστάσεις οδηγώντας έτσι στην αξιοποίησή τους και την
ανάδειξή τους ως τουριστικό κεφάλαιο της περιοχή και τη χρήση τους ως
πολιτιστικά/πνευματικά, συνεδριακά, εκθεσιακά κέντρα.

Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα υφιστάμενα κτίρια έχουν
ως στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή,
τα οποία
θα πραγματοποιηθούν με τις παρακάτω προτεινόμενες παρεμβάσεις:

Προτεινόμενες παρεμβάσεις

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις δύναται να κινηθούν στους εξής άξονες: Επεμβάσεις
Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, δράσεις Αξιοποίησης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Παρεμβάσεις Ανακαίνισης. Πρόκειται για
κτίσματα ως επί το πλείστον ισόγεια με στοιχειώδη διάκοσμο εξωτερικά με
ανοίγματα που αναδεικνύουν εκλεκτικιστικές αναφορές.

Οι κατόψεις αυτών είναι συμμετρικές και με τυπική επαναλαμβανόμενη τυπολογία.
Και τα έξι προτεινόμενα κτήρια χρήζουν θερμομονωτική προστασία των αδιαφανών
επιφανειών του κτιριακού κελύφους.

Θα γίνουν επεμβάσεις στο σύστημα του φωτισμού των κτιρίων και ενσωμάτωση
Φωτοβολταικού συστήματος.

Θα γίνουν επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις θέρμανσης – ψύξης και κλιματισμού και
επεμβάσεις ανακαίνισης και διαρρύθμισης των εσωτερικών χώρων.

Οι εργασίες αφορούν τόσο την ενεργειακή αναβάθμιση όσο και τη διαδικασία
επανάχρησης των κτισμάτων με σειρά χρήσεων που θα αναβαθμίσουν τη
λειτουργία του οργανισμού στα πλαίσια και της θεσμοθέτησης της
Serrexpo.

Οι Παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω δομές:

1.Μόνιμο Εκθεσιακό Κέντρο – Συνεδριακού Κέντρο, για την προβολή των τοπικών
επιχειρήσεων όλων των κλάδων και των προϊόντων τους
, που θα φιλοξενεί δωρεάν
γενικές και κλαδικές εκθέσεις,
σε συνδυασμό με τη δημιουργία συνεδριακού
κέντρου και οργάνωση εκδηλώσεων τοπικού, βαλκανικού και διεθνούς χαρακτήρα.

2.Θερμοκοιτίδας για Νεοφυείς Επιχειρήσεις, για τη δημιουργία και υποστήριξη
νέων επιχειρήσεων που Ευρωπαϊκή Ένωση ενσωματώνουν τεχνολογική καινοτομία
(για παράδειγμα, εφαρμογές βιοτεχνολογίας και νανοτεχνολογίας) στην
παραγωγική τους διαδικασία.

3.Σύγχρονο Μουσείο Στρατού και Πολεμικής Ιστορίας, ως φόρο τιμής στο παρελθόν
και την ιστορία του χώρου και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε το
Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη
στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας των Σερρών.

4.Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων και Γραφείου Τουριστικής Πληροφόρησης, για την
οργανωμένη δωρεάν προβολή των Σερρών ως τουριστικό προορισμό, την τόνωση
της τοπικής παραγωγής και την αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής.

Δείτε επίσης