ΣΕΡΡΕΣ: Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ!

Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Νομού Σερρών για τα

Δικαιώματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών «Ο Εμμανουήλ Παπάς» σε συνεδρίαση του ασχολήθηκε με το παραπάνω θέμα και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

Οι μηδενικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με την ραγδαία αύξηση των ελαστικών μορφών εργασίας που παρατηρείται εδώ και πολλά χρόνια με επίσημη δικαιολογία την εφαρμογή των πολιτικών των μνημονίων, έχει οδηγήσει τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους συναδέλφους μας σε εργασιακή ομηρία υπό το καθεστώς επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων από χρόνο σε χρόνο σε όλη τη χώρα.

Δεν έχουν καμία δυνατότητα οργάνωσης και προγραμματισμού της ζωής τους, δεν μπορούν να εδραιωθούν επαγγελματικά αποκτώντας σταθερή σχέση με τους μαθητές τους ενώ η εργασιακή τους υπόσταση κινείται σε άλλη, υποβαθμισμένη σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κατηγορία, αφού τα δικαιώματά τους είναι σαφέστατα λιγότερα.

Η διεκδίκηση της πραγματοποίησης μόνιμων διορισμών δεν μπορεί να δίνει άλλοθι σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Είναι επιτακτική η ανάγκη της θεσμοθέτησης ενός νομικού πλαισίου ικανού να διασφαλίσει ίσους όρους εργασίας για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Η πολιτεία, ως αποκλειστικά υπεύθυνη (με την εφαρμογή των πολιτικών των μνημονίων, της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α.) για την όλο και πιο εκτεταμένη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, οφείλει να υιοθετήσει πολιτικές σεβασμού του επαγγελματικού κύρους των εκπαιδευτικών σε πλαίσιο ισότιμης αντιμετώπισής τους ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας .

Η μη ταυτόχρονη και με πολλές μορφές (ως προς την πληρωμή και το ωράριο) πρόσληψη των αναπληρωτών αποτελεί το σημείο έναρξης της εφαρμογής ανισοτήτων και αδικιών μεταξύ τους για να προχωρήσουμε στην άνιση, σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, αντιμετώπισή τους σε θέματα επιδομάτων θέσης, αναρρωτικών αδειών, αδειών μητρότητας κ.α. και των εργασιακών τους δικαιωμάτων συνολικά.

Εδώ και καιρό τονίσαμε την άνιση και άδικη αντιμετώπιση των αναπληρωτών, γιατί ενώ καλούνται να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με αυτές των μονίμων συναδέλφων τους, έχουν πολύ περιορισμένα δικαιώματα.

Αν και υπάρχει Ευρωπαϊκή Κοινοτική οδηγία η οποία τονίζει την ύπαρξη ίσων δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων μονίμων και αναπληρωτών, καμία έως τώρα κυβέρνηση δεν την έχει εφαρμόσει.

Η ανάγκη εξίσωσης των δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι επιτακτική πλέον και αφορά συναδέλφους που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο ισότιμο και ισάξιο με αυτό των μονίμων εκπαιδευτικών.

Βασικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ότι πρέπει να είναι τα εξής:

Δημοσιοποίηση όλων των λειτουργικών κενών πριν γίνουν οι αιτήσεις των αναπληρωτών, με πλήρη διαφάνεια και έγκαιρη καταγραφή τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την έγκαιρη πραγματοποίηση των υπηρεσιακών μεταβολών.

Τα μόνα κενά είναι εκείνα που προκύπτουν έκτακτα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τα οποία όμως είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τις ανάγκες που καλύπτουν οι αναπληρωτές.

Η πρόσληψη των αναπληρωτών να γίνεται σε όλα τα κενά στην α’ φάση και για την ειδική και για τη γενική αγωγή, με εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό για να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στις πρώτες περιοχές προτίμησής τους.

Οι επόμενες φάσεις πρόσληψης να είναι μόνο για έκτακτα λειτουργικά κενά.

> Θεσμοθέτηση της δυνατότητας συνυπηρέτησης των συζύγων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

> Δικαίωμα μετακίνησης συζύγου αναπληρωτή.

> Δικαίωμα αμοιβαίων μετακινήσεων, αποσπάσεων έγγαμων αναπληρωτών ή αναπληρωτών με λόγους υγείας ή κοινωνικά κριτήρια

> Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά επιδόματα θέσης ευθύνης αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

> Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των αναπληρωτών με αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους.

> Αύξηση του μισθού των αναπληρωτών.

> Δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής και δικαίωμα ψήφου στο σύλλογο διδασκόντων χωρίς να αποκλείονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

> Δικαίωμα συμμετοχής σε συνδικαλιστικές εκλογικές διαδικασίες σε κεντρικό επίπεδο.

> Επίδομα ανεργίας για όλους μετά τη λήξη της σύμβασής τους.

Πλήρης εξομοίωση όλων των αδειών σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (κανονικές, αναρρωτικές, μητρότητας, επαπειλούμενης κύησης κλπ.) χωρίς παρακράτηση μισθού, με προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων, αφού για χρήση άνω των 15 ημερών αναρρωτικής άδειας παύει να προσμετράται.

Επιπρόσθετα, οι εγκυμονούσες συναδέλφισσες να δικαιούνται, όπως και οι μόνιμες, άδεια επαπειλούμενης κύησης και ανατροφής ή τουλάχιστον να παρέχεται εξάμηνη άδεια μητρότητας κι όχι μόνο τη δυνατότητα άνευ αποδοχών.

Αξιοκρατική τοποθέτηση αναπληρωτών, σε όλα τα λειτουργικά κενά, από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. (και όχι από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης) με βάση τη σειρά τους στους πίνακες αναπληρωτών.

Άμεση κατάργηση του ενδεχομένου απόλυσης – με απόφαση των οικείων Π.Υ.Σ.Π.Ε. – των αναπληρωτών σε περίπτωση εξάντλησης της δεκαπενθήμερης αναρρωτικής άδειας λόγω ασθένειας ή προβλημάτων υγείας.

> Δικαίωμα ίσης μοριοδότησης και στους πολύτεκνους αναπληρωτές με αυτή των τριτέκνων αναπληρωτών (αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου).

> Κατάργηση της ωρομισθίας και κατάργηση του μειωμένου ωραρίου, πλήρες ωράριο για όλους τους αναπληρωτές.

> Πλήρη εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές, ίδια με των μόνιμων.

> Δικαίωμα μόνιμου διορισμού για όλες τις ειδικότητες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here