Δήμος Σερρών: To Green Grew προωθεί την Πράσινη απασχόληση

Στο πλαίσιο δράσεων του Δήμου Σερρών το πρόγραμμα Green Grew προωθεί την Πράσινη απασχόληση στη διαχείριση βιο-αποβλήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας καθώς και την εξασφάλιση θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία.

Διαβάστε επίσης για τον Λαχανόκηπο του Δήμου Σερρών που θα μάθεις τα πάντα για την κομποστοποίηση: