Δήμος Σερρών: Με έξι θέματα συνεδριάζει η Επιτροπή ποιότητας Ζωής

Στις 1 ΣEΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.15 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με έξι θέματα: 

 1ο ΘΕΜΑ: Κατασκευή ράμπας πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. επί της πρόσοψης του καταστήματος της ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ- ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην οδό Δ. Σολωμού 12 στην πόλη των Σερρών. 

2ο ΘΕΜΑ : Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον ιδιοκτήτη καταστήματος ΕΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΚΕ  με την επωνυμία Yr Games επι της οδού Βας. Βασιλείου 7. 

3ο ΘΕΜΑ :  Υποβολή του πρακτικού 1/9/2020 του Δ.Σ. για επανεξέταση θεμάτων που αφορούν προτάσεις διαχείρισης νομίμως υφισταμένων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών.

4ο ΘΕΜΑ:  Έγκριση εισόδου- εξόδου οχημάτων στο υπ αριθμ. 315 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Επταμύλων γα την λειτουργία επιχείρησης παραγωγής φυτικών καλλυντικών προϊόντων.

5ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) για τη λειτουργία πλυντηρίου – Λιπαντηρίου αυτοκινήτων στην οδό Σινώπης 33,  στις Σέρρες.

6ο ΘΕΜΑ :  Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον ιδιοκτήτη καταστήματος ΑΝΑΨΥΧΗΣ κ. Δημητρακούδη Στέφανο με την επωνυμία VOICE επί της οδού Άγρας.    

Διαβάστε επίσης για το Επιμελητήριο Σερρών: