Στο Δήμος Σιντικής: Τη Δευτέρα η τακτική συνεδρίαση του Σώματος

Στις 21η Σεπτεμβρίου  2020 , ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη τακτική  συνεδρίαση του Σώματος η οποία βάσει της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020 και σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /ΤΑ΄) , με τα παρακάτω 7  θέματα ημερήσιας διάταξης:  ΘΕΜΑ 1 Τροποποίηση της με … Συνεχίστε να διαβάζετε το Στο Δήμος Σιντικής: Τη Δευτέρα η τακτική συνεδρίαση του Σώματος.