Στις 4 Νοεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών: Δια τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης και θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ   1ο: Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2019 της Δημοτικής Αρχής.                                                                                                                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σερρών έτους 2021.                                                                                                                               

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ   3ο: Ορισμός νέου τακτικού μέλους του Διοικ. Συμβουλίου του ¨Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού¨ του Δήμου Σερρών (ΟΠΑΚΠΑ).                                                                                                                                     

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ   4ο: Γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων:

                        α) Α/θμιας Εκπαίδευσης  και 

                        β) Β/θμιας Εκπαίδευσης 

                            για το σχολικό έτος 2021-2022.  

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π κ. Σιαμάγκας Δ.  

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση: 

                        α) χώρων 2ου Γυμνασίου Σερρών για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσ-

                            σομάθειας διαγωνισμού ESB EUROPALSO στις 19-20 Δεκεμβρίου 

                            2020   και  

                        β) χώρων του 5ου ΓΕΛ Σερρών στον σύλλογο ΜΓΣ Πανσερραϊκό.                                                                                                                                     

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Σιαμάγκας Δ.

ΘΕΜΑ   6ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος: ¨Αποστολίδη Ιωάννη¨, έτους 2021.                                                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος ¨Μητσάκου – Εμφιετζό-γλου Κατίνας χας Λυκούργου¨, έτους 2021.                                                                                                                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020.                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση αγροτεμαχίων του Δήμου Σερρών στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.                                                                                                                                     

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  11ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για την ένταξη του έργου με τίτλο: ¨Συντηρήσεις – επισκευές κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών¨. 

      Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: ¨Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Καπ. Μητρουσίου & Τ.Κ. Ορεινής Δήμου Σερρών¨.        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση χωροθέτησης στάσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ.                                          

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 315 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Επταμύλων.                       

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) στην οδό Σινώπης 33.                         

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση παραχώρησης θέσης στάθμευσης στην Eurobank για την εξυπηρέτηση των χρηματαποστολών της, στην οδό Χρ. Σμύρνης 1.                          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση παραχώρησης θέσεων στάθμευσης στην εταιρεία ¨ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.¨.                          

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση παραχώρησης θέσεων στάθμευσης για τους παιδικούς σταθμούς ¨Ονειρούπολη¨ στις οδούς Ηροδότου & Απαμείας 8 και Γρ. Ρακιτζή 32.                           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  20ο: Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών.                

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

Διαβάστε επίσης για το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών: