Ο Βασίλη Τερζής συνεχίζει να βλέπει το δέντρο και όχι το …δάσος!

21 Φεβρουάριου 2022, (2.976,00 €),  έγκριση δαπάνης δημιουργίας δύο βίντεο προβολής των δράσεων των Κ.Δ.Α.Π. και των υπόλοιπων δομών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 20 Απριλίου 2022, (400 €), Απευθείας Ανάθεση, για υπηρεσία ετήσιας υποστήριξης & συντήρησης δικτυακού ισοτόπου – www.serres2021.gr. Είναι η ιστοσελίδα που φιλοξενούσε τις δράσεις του Δήμου, που αφορούσαν στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Βασίλη Τερζής συνεχίζει να βλέπει το δέντρο και όχι το …δάσος!.