Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιντικής

Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιντικής

Την 24η Ιουλίου 2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο

Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου, καλέι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 τταρ, 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /ΤΑ’) 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1 Έγκριση 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

2 Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

3 Επί αιτήματος Επιμελητηρίου Σερρών για δωρεάν παραχώρηση του τουριστικού τρένου του Δήμου Σιντικής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

4 Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου » ΠΡΟΟΔΟΣ» Ροδόπολης για δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για διενέργεια εκδηλώσεων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

5 Έγκριση απολογισμού χρήσης 2018 του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ» Δήμου Σιντικής . (Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ κ. Λόκας Αθανάσιος)

6 Επί αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ” για παράταση εργασιών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

7 Διόρθωση της με αριθμ. 9/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί λήψης απόφασης για την ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων/εργασιών του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας Α’ και Β’ κύκλος (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

8 Τροποποίηση της με αριθμ. 211/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας ετήσιας παραδοσιακής πανηγύρεως στη Ροδόπολη (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

9 Τροποποίηση της με αριθμ. 212/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας ετήσιας παραδοσιακής πανηγύρεως στο Σιδηρόκαστρο (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

10 Έγκριση τροποποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιντικής » και υλοποίησης της με ίδια μέσα (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here