Με τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Δημήτρη Παπαδημούλη: Τηλεδιάσκεψη των μαθητών του 4ου ΓΕΛ Σερρών

Την Πέμπτη 24 Φεβρουάριου 2022, οι μαθητές του 4°υ ΓΕΛ Σερρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Junior Ambassadors που τελεί υπό την αιγίδα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν διαδικτυακά με τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Δημήτρη Παπαδημούλη.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα έχει ως στόχο την αναβάθμιση της γνώσης των νέων γύρω από τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό και τις αξίες της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη.

Έτσι, οι μαθητές διατύπωσαν προς τον κ. Παπαδημούλη τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους γύρω από θέματα λειτουργίας και αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού αυτού θεσμού, αλλά εξέφρασαν και την αγωνία τους πάνω στο μείζον τρέχον ζήτημα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο κ. Παπαδημούλης με ευστοχία προσέγγισε τα εν λόγω ζητήματα, παρατηρώντας , μάλιστα, ότι οι ερωτήσεις τον εξέπληξαν θετικά, καθώς φανέρωναν προετοιμασία και «(δημοσιογραφικό ένστικτο» από τη μεριά των μαθητών. Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα, που είναι και οι τομείς ευθύνης του κ. Αντιπροέδρου.

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε από κοινού με το 2ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών, με το οποίο το σχολείο μας έχει τη χαρά να συνεργάζεται στο Πρόγραμμα Junior Ambassadors του Ευρωπαϊκού ΚοινοβοιΑίου και με το οποίο προγραμματίζει και την επόμενη δράση του στις 31 Μαρτίου 2022, όπου και οι μαθητές των δύο σχολείων θα έχουν την ευκαιρία να <« αν ακρ ίν ο υν» τον Αν τιπρ όεδ ρο της Ευ ρωπ αϊκ ής Επ ιτροπ ής, κ. Μ αργ αρίτη Σχο ιν ά.