Τάσος Χανλίογλου: Αυτ/μιο…Θα έπρεπε..!!!

Τάσος Χανλίογλου: Αυτοκινητοδρόμιο…//// Θα έπρεπε να τύγχανε της κατανόησης, προσήλωσης και ιδιαίτερης φροντίδας από όσους τους δόθηκε (κακώς) το δικαίωμα να το διαχειριστούν. Αποτελεί όραμα και η συμπεριφορά προς αυτό θα έπρεπε να ήταν η αρμόζουσα. Η διεκπεραιωτική διαδικασία άλλων υπηρεσιών, ουδόλως χαρακτηρίζει την λειτουργία του αυτοκινητοδρομίου.  Στη συνέχεια θα μπορούσαμε  να ελπίζουμε ότι θα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τάσος Χανλίογλου: Αυτ/μιο…Θα έπρεπε..!!!.