Αλέξανδρος Χρυσάφης: Καλή επιτυχία στα παιδιά μας

Καλή επιτυχία στα παιδιά μας σήμερα που ξεκίνησαν τις πανελλαδικές εξετάσεις!

Παιδιά, το ταξίδι της ζωής σας έχει πολλά όμορφα λιμάνια… οι εξετάσεις αυτές μπορεί να είναι ένα σημαντικό λιμάνι αλλά τα υπέροχα της ζωής είναι μπροστά σας!

Η Ιθάκη σας είναι το ίδιο το ταξίδι!

Καλή επιτυχία!!!

Διαβάστε επίσης για τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο: