Βασίλη αυτή η Βουλή ήταν η καλύτερη που είχαμε ποτέ, μιας και δεν πρόλαβαν να ψηφίσουν κανένα ...νομοσχέδιο!

Θεόφιλος Λεονταρίδης: Η Κυβέρνηση μεριμνά και για την Εθνοφυλακή!

Με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, η κυβέρνηση στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε για τα εθνικά μας θέματα, επιδεικνύει για ακόμη μια φορά το έμπρακτο ενδιαφέρον της για την ενίσχυση της εθνικής άμυνας και ασφάλειας της πατρίδας μας σύμφωνα με τον βουλευτή Σερρών Θεόφιλο Λεονταρίδη.

Έτσι λοιπόν, επανακαθορίζεται το πλαίσιο που διέπει την Εθνοφυλακή και ειδικότερα:

1. Ορίζεται ότι η Εθνοφυλακή οργανώνεται σε ενεργές και επιστρατευόμενες Μονάδες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ειδικές στρατιωτικές, ονομάζονται Τάγματα Εθνοφυλακής (ΤΕΘ) της περιοχής όπου εδρεύουν και μπορεί να περιλαμβάνουν Υπομονάδες και Τμήματα Εθνοφυλακής

2. Αποστολή της είναι η συμβολή στην άμυνα της χώρας, η ενίσχυση και υποβοήθηση του Στρατού Ξηράς στην εκπλήρωση της αποστολής του, όπως αυτή καθορίζεται στο πλαίσιο της διακλαδικής λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, σε περιόδους ειρήνης, επιστράτευσης (γενικής ή μερικής) και πολέμου.

3. Παρέχεται δυνατότητα πλέον εθελοντικής στράτευσης σε Μονάδες Εθνοφυλακής και γυναικείου προσωπικού.

Parfait

4. Στους Εθνοφύλακες που συμμετέχουν σε αποστολές, καταβάλλεται αποζημίωση έναντι οδοιπορικών εξόδων για κάθε ημέρα υπηρεσίας τους και για τη μετακίνησή τους από την οικία τους στη Μονάδα και την επιστροφή σε αυτή, ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης.

Η καταβαλλόμενη αποζημίωση δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, απαλλάσσεται από κάθε είδους φόρο ή τέλος, υπόκειται δε σε ποσοστό κράτησης υπέρ του Ταμείου του οικείου Κλάδου και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

5. Το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Εθνοφυλακή ακολουθεί το πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης των ΤΕΘ, συμμετέχει στην εκπαίδευση και δικαιούται αποζημίωση.

Επίσης, για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων συστήνονται Ειδικοί Λογαριασμοί Πρόνοιας στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.) και στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.) με την ονομασία Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Στρατού Ξηράς (Ε.Λ.Π.Σ.Ξ.) και Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Πολεμικής Αεροπορίας (Ε.Λ.Π.Π.Α.), αντίστοιχα.


Σκοπό τους αποτελεί η οργάνωση και ενάσκηση της αλληλοβοήθειας στο δικαιούχο εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων καθώς και στα μέλη των οικογενειών αυτών, με την παροχή βοηθήματος για δαπάνες που δεν αναγνωρίζει το Δημόσιο, καθώς και βοηθήματος συμπληρωματικού αυτών που αναγνωρίζονται ως εξής:


α) δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης,
β) δαπάνη εξόδων κηδείας,
γ) έκτακτα οικονομικά βοηθήματα για κάλυψη αναγκών υγείας,
δ) δαπάνη εξόδων παιδικών κατασκηνώσεων,
ε) δαπάνη εξόδων δικηγορικής αμοιβής
στ) άτοκα δάνεια

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Parfait
Exit mobile version