24/02/2024
14.8 C
Serres

Προς το ΤΟΕΒ Προβατά Εξώδικο από τους αγρότες

Σύμφωνα με τον δικηγόρο κ. Γιάντσιο οι αγρότες θέτουν μια σειρά ερωτημάτων προς την διοίκηση του ΤΟΕΒ ζητώντας απαντήσεις


Αναλυτικά:


ΠΡΟΣ
Του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Προβατά Σερρών, με έδρα το Προβατά που εκπροσωπείται νόμιμα.

Μετά την με αριθ. πρωτ. 62 / 01-02-2021 έγγραφο απάντηση σας στην με ημερομηνία 25-01-2021 Αίτηση-Ένσταση μας η οποία έλεγε τα εξής:


Με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ που εκδώσατε (δίχως καν να μνημονεύεται ημερομηνία), την οποία τοιχοκολλήσατε στα καταστήματα του χωριού Καρπερής ανακοινώνεται ποιες περιοχές ρυζοκαλλιέργειας θα ισχύσουν για το 2021 στο Αγρόκτημα Καρπερής.

Οι περιοχές αυτές είναι: στην περιοχή της Δ3. Ανατολικά της Δ3 έως την άσφαλτο και νότια έως Δ3.

Ανατολικά της Δ3 έως παλιομάνα και από την κρεμαστή έως το σύνορο Αναγέννησης.

Στην περιοχή της ΔΕ β-γ 430 στρ και στη περιοχή της Δ4 Ανατολικά Δυτικά 380 στρ. Συνολικά 430 στρ. + 380 στρ = 810 στρέμματα.Οι παραπάνω εντολείς μου εκπροσωπούν πάνω από το 94% των καλλιεργητών αγρών (είναι τουλάχιστον 53 καλλιεργητές) στις παραπάνω περιοχές,

οι οποίοι δεν επιθυμούν την καλλιέργεια ρυζιού.

Συνολικά εκπροσωπούν 710.. στρ σε σύνολο που αναφέρεται 810 στρ.

Όπως γίνεται κατανοητό, η συντριπτική πλειοψηφία (πάνω από το 94%) στις περιοχές αυτές

δεν επιθυμούν να καλλιεργήσουν με ρύζια για λόγους που όπως πολύ καλά γνωρίζεται εδώ και 4 έτη δεν καλλιεργούν ρύζια

και δεν είναι κατάλληλη η περιοχή για την καλλιέργεια αυτή, λόγω των παλαιωμένων διωρύγων με έντονη διήθηση του νερού, της υγρασίας στους αγρούς κλπ.

Όλοι οι καλλιεργητές έχουν προγραμματίσει τις καλλιέργειες που θα έχουν για το 20121 στις περιοχές αυτές και δεν μπορούν να αλλάξουν τον προγραμματισμό τους αυτό.


Δε επιθυμεί κανένας από τους καλλιεργητές να καλλιεργήσει ρύζια.

Αν υλοποιήσετε την απόφαση σας αυτή, θα καταστρέψετε τις καλλιέργειες τους με δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για αυτούς,

και πρέπει να σεβαστείτε την απόφαση τους ως μέλη του ΤΟΕΒ.


Δεν μπορεί να αγνοείτε «επιδεικτικά» σχεδόν το σύνολο των καλλιεργητών στην περιοχή αυτή και να αποφασίζεται ερήμην τους,

καταστρέφοντας τον προγραμματισμό τους και τις καλλιέργειες τους.


Είναι μέλη του το ΤΟΕΒ, έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και δεν πρέπει να αγνοείτε την βούληση τους για «εξυπηρέτηση» μια ελάχιστης μειοψηφία σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας!!

Αυτό υπερβαίνει το ίδιο το καταστατικό και τους νόμους της ελληνικής έννομης τάξης.

Για τους λόγους αυτούς, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να ακυρώσετε την απόφαση σας αυτή για τις παραπάνω περιοχές, με καλλιέργεια ρυζιών για το 2021,

πού όπως γνωρίζεται άριστα, ποτέ δεν σας το έχει ζητήσει η παραπάνω πλειοψηφία, ούτε τους έχετε ενημερώσατε και ούτε θέλουν να καλλιεργήσουν με ρύζια.

Άλλωστε, δεν έχετε το δικαίωμα να επιβάλλεται τι θα καλλιεργήσει κάποιος με το ζόρι.


Σε περίπτωση που δεν ακυρώσετε την απαράδεκτη αυτή σας απόφαση που είναι ενάντια στην τεράστια πλειοψηφία των παραπάνω περιοχών,

προτιθέμεθα να σας καλέσουμε την Πέμπτη 28-01-2021 στην Εισαγγελία Σερρών και επιφυλασσόμεθα για κάθε περεταίρω ενέργεια

έτσι ώστε να προστατέψουμε το δίκαιο και τα συμφέροντας μας.


Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας.

θα θέλαμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τα κάτωθι:


1.– Αναφέρετε (αυθαίρετα?) ότι τα στρέμματα που αναγράφονται στην κατάσταση την οποία για άλλη μια φορά σας επισυνάπτω δεν είναι 757 αλλά 393,5 στρέμματα.

Όπως πολύ καλά γνωρίζεται μιλάμε για το σύνολο των χωραφιών σύμφωνα με τη ανακοίνωση σας την οποία επισυνάπτουμε.

Οπότε τα στρέμματα είναι αυτά που εμείς αναφέρουμε,

γιατί πολύ απλά αυτά εμείς καλλιεργούμε στις συγκεκριμένες περιοχές και όχι αυτά που αναφέρεται εσείς.


2.– Σχετικά με την δεύτερη απάντηση σας ότι οι περιοχές αυτές είναι αναπόσπαστο κομμάτι με το αγρόκτημα Αναγέννησης και Βαμβακιάς,

θα πρέπει να γνωρίζεται ότι, κάθε Κοινότητα-Αγρόκτημα έχει τα δικά του όρια ως αγρόκτημα και δεν ενιαίο με τα άλλα αγροκτήματα.

Ούτε σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει «προνομιακή» σχέση στα αγροκτήματα με αποτέλεσμα να «επιβάλλεται» ουσιαστικά τι θα καλλιεργήσουμε σε άλλα αγροκτήματα.

Άλλωστε σε κάθε περίπτωση στο δικό μας αγρόκτημα εμείς είμαστε η καθολική πλειοψηφία.


Κατ΄ αρχήν με ποιον νόμο, ποιά νομοθεσία εσείς στην ουσία «επιβάλλεται» σε εμάς να καλλιεργήσουμε ρύζια??

Παρακαλούμε να μας αναφέρεται τον νόμο.


3.– Σχετικά με την 3 και 4 απάντησης σας τι μας λέτε, ότι «παραδέχεστε» πως εάν καλλιεργήσουμε άλλη παραγωγή πλην των ρυζιών θα υποστούμε τεράστιες ζημιές!!!!!,

και δεν θα έχετε καμία ευθύνη!!???

Δηλαδή, εν μέσω πλην σαφώς μας «επιβάλλεται» μας «υποχρεώνεται» να καλλιεργήσουμε ρύζια, αλλιώς η ευθύνη είναι δική μας!!!!

Εσείς, ως ΤΟΕΒ, από πού αντλείται τέτοια αρμοδιότητα που μπορεί να μας «υποβάλλεται» ή ρύζια ή όπως λέτε,

δεν έχουμε καμία ευθύνη που θα σας καταστρέψουμε τις καλλιέργειες!!!!!!!

Δεν μας λέτε και την νομιμότητα αυτής σας την δήλωση.

Από ποιο νόμο πηγάζει αυτή σας η «επιβολή».

Παρακαλώ όπως μας χορηγήσετε, (ως μέλη του ΤΟΕΒ) το καταστατικό

και οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις η παραρτήματα αυτού για να γνωρίζουμε την δικαιοδοσία σας γι αυτά που μας ζητάτε.

Θα πρέπει να μας δώσετε και μια γραπτή εξήγηση, πέραν των αρμοδιοτήτων σας που είναι η συντήρηση, επισκευή, ανάπτυξη και η καλή λειτουργία του δικτύου

έτσι ώστε να παρέχετε αρδευτικό νερό στους αγρούς,

«έχετε» και αρμοδιότητα να μας «επιβάλλεται» και τι θα καλλιεργήσουμε στους αγρούς μας;;.


Παρακαλούμε για άλλη μια φορά όπως κάνετε δεκτό το αίτημα μας,

ώστε στις παραπάνω περιοχές να μην γίνουν ρυζοκαλλιέργειες

διότι έχουμε προγραμματίσει τις καλλιέργειες μας (που δεν αφορά ρύζια)

διότι εδώ και 4 έτη δεν καλλιεργούμε ρύζια.

Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον επιμένετε στις περιοχές αυτές να γίνουν ρυζοκαλλιέργειες τότε την ευθύνη την έχετε αποκλειστικά εσείς ως ΤΟΕΒ

και για κάθε ζημιά που θα υποστούν οι καλλιέργειες μας από το νερό της ρυζοκαλλιέργειας θα βαρύνει εσάς

που εμπρόθεσμα σας ενημερώσαμε για τις προθέσεις μας να μη καλλιεργήσουμε ρύζια στις παραπάνω περιοχές και εσείς με σκοπό και δόλο μας «αγνοείτε»,

μας «καταστρέφετε» τις καλλιέργειες και την οικονομική μας υπόσταση.

Ο Πληρεξούσιος και νόμιμος αντίκλητος Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Σερρών Γιάντσιος Ιωάννης του Νικολάου ( ΑΜ 483), Υψηλάντου 3 τηλ. 23210-56263

Γιάννης Γιάντσιος

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Δήμος Σερρών: Τα βλέμματα στην Δέσποινα Χατζηγαβριήλ μετά από την ερώτηση Μισιρλή!

Μετά από ερώτηση του Σπύρου Μισιρλή τα βλέμματα στράφηκαν στην Δέσποινα Χατζηγαβριήλ στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο στο Δήμο Σερρών. Όσο για το Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλω...

«Είμαι παγιδευμένη σε ένα άψυχο σώμα, σε λίγο θα χορεύω με τον Θεό»:...

Μια τραγουδίστρια με καρκίνο σε τελικό στάδιο, που έγινε viral όταν κυκλοφόρησε ένα τραγούδι για να στηρίξει οικονομικά τον 7χρονο γιο της, μιλάει για...

Νορβηγία: Ψάρι χτύπησε στο κεφάλι… μετεωρολόγο σε live μετάδοση – Απίστευτο βίντεο

Ψάρι «επιτέθηκε» σε μετεωρολόγο στη Νορβηγία την ώρα που μετέδιδε live Μια απίστευτη live μετάδοση υπήρξε σε δελτίο καιρού στη Νορβηγία! Ο Ντέιβιντ Γιόργκενβαγκ πήγε στη...

Καλομοίρα: «Βροχή» τα αρνητικά σχόλια σε νέα της ανάρτηση -«Γιατί κορίτσι μου έχασες...

Πληθώρα αρνητικών σχολίων συγκέντρωσε νέα ανάρτηση της Καλομοίρας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την τραγουδίστρια να καταγράφεται να τραγουδά το νέο της...

Διαβάστε επίσης

Δείτε επίσης.

 

Βασιλιάς Κάρολος: Επιθετικός ο καρκίνος που αντιμετωπίζει, ο Ουίλιαμ ετοιμάζεται για τη διαδοχή, λέει η Mirror

Τι υποστηρίζει βασιλικός εμπειρογνώμονας για τον καρκίνο με τον οποίο δίνει μάχη ο Βρετανός μονάρχης - Άκρως απόρρητος ο σχεδιασμός της διαδοχής - Δεν...

Αuτή είναι η Λоρέλα που εξωθоύσε ανńλıκες μαθńτρıες στоν Κоλωνó

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία τις φωτογραφίες και τα στοιχεία των συλληφθέντων για το κύκλωμα μαστροπείας με θύματα ανήλικα κορίτσια το οποίο εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς...

Δικαστήριο αποφάσισε να αλλάξουν τα ονόματα δύο λιονταριών γιατί είναι «βλάσφημα»

Εκτός από τα ονόματα το δικαστήριο απαγορεύει στην Sita και τον Akbar να μένουν μαζί Δικαστήριο στην Ινδία διέταξε ζωολογικό κήπο στη Δυτική Βεγγάλη να...

Συνέχισε να διαβάζεις