Ο Κώστας Μπούμπας ζητά από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης την Έγκριση επιλαχόντων αγροτών του προγράμματος σχεδίων βελτίωσης προκήρυξης 2018 μέτρου 4.1.1»

Πολλοί αγρότες επενδυτές (παλιοί αλλά και νέοι του «μέτρου 6.1») σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, ενώ έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο «μέτρο 4.1.1» και εγκρίθηκε η συμμετοχή τους,

ενημερώθηκαν, εκ των υστέρων ότι, δεν υπάρχουν κονδύλια και είναι επιλαχόντες.

Οι εν λόγω, όμως, απευθυνόμενοι στους αρμοδίους, θυμίζουν ότι είναι αγρότες, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πραγματικά και να μείνουν στον τόπο τους.

Με τις υλοποιήσεις του ανωτέρω προγράμματος,

όπως μας τονίζουν, θα συνεισφέρουν στην αγροτική ανάπτυξη της υπαίθρου, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Φυσικά, επιπλέον, θα πληρώσουν φόρους και ΦΠΑ στο κράτος, πράγμα που σημαίνει ότι και το κράτος θα έχει έσοδα.

Η βαθμολογία για την είσοδο στη λίστα δικαιούχων του ανωτέρω «μέτρου»

κρίνεται από πολλούς εξαιρεθέντες ότι ήταν άδικη σε αρκετούς κλάδους,

όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα, όπου 80% των αγελαδοτροφών ή βοοτρόφων αλλά και πολλοί παραγωγοί μεγάλων καλλιεργειών παρέμειναν επιλαχόντες

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω

Θα λάβετε την αναγκαία πρόνοια, ώστε όλοι οι επιλαχόντες αγρότες στο πρόγραμμα «μέτρο 4.1.1» να επωφεληθούν του εν λόγω, με την παροχή σε αυτό επιπλέον κονδυλίων,

καθώς, μπορούν να μεταφερθούν κονδύλια προς τούτο από τον απερχόμενο «Φ.Π.Α.», το νέο «ΠΑΑ» και από εθνικούς πόρους,

όπως βρέθηκαν κονδύλια για την εξισωτική αποζημίωση ή τον κορωνοϊό;


Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Προτίθεσθε να μεριμνήσετε σχετικά με την άμεση ένταξη των κλάδων της κτηνοτροφίας – πτηνοτροφίας

σε μέτρα στήριξης λόγω της σημαντικότητας τους στη διατροφική αλυσίδα ώστε να συνεχίσουν παράγουν κρέας , γαλακτοκομικά και κτηνοτροφικά προϊόντα γενικά ;