Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής: Ανακοινώθηκαν οι Πίνακες των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.3

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής: Ανακοινώθηκαν οι Πίνακες των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.3 Υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής εντός της προθεσμίας των 15 ημερολογιακών ημερών  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Σερρών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ανακοινώθηκαν οι Πίνακες Αποτελεσμάτων του Διοικητικού Ελέγχου και η Απόφαση Ένταξης των δικαιούχων του Υπομέτρου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής: Ανακοινώθηκαν οι Πίνακες των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.3.