Για την συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις Αστυνομικών Σχολών προθεσμία μέχρι τις 5 Ιουνίου

Για την συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις Αστυνομικών Σχολών προθεσμία μέχρι τις 5 Ιουνίου

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου της Ελληνικής  Αστυνομίας η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων

για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών λήγει στις 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00. 

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών

και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΠEΘ είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.