Η Κοινωνική και η Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική και η Αλληλέγγυα Οικονομία Στις 22 Οκτ 2019 ο Έλληνας Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσε στην Ελληνική Βουλή (αρ. πρωτ. 412/22-10-2019/ΥπΕρ &ΚΥ), στοιχεία από την πορεία των θεμάτων που έχουν σχέση με την λεγόμενη Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα. Μερικά σημεία, που προφανώς αφορούν κυρίως την προηγούμενη κυβέρνηση είναι τα εξής: … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Κοινωνική και η Αλληλέγγυα Οικονομία.