Ο Αναστάσιος Μεγαλομύστακας για την Αδικία στις επιχειρήσεις του Αγροτοδιατροφικού τομέα μέσω ΕΣΠΑ

Αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης έκανε ο Αναστάσιος Μεγαλομύστακας

Αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης έκανε ο Αναστάσιος Μεγαλομύστακας με θέμα την άμεση αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται ορισμένες επιχειρήσεις του Αγροτοδιατροφικού τομέα, εξαιτίας της δράσης του ΕΣΠΑ «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» .

Παρακαλούμε για την τοποθέτηση – απάντηση και τις σχετικές ενέργειές σας επί της επιστολής του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σχετικά με την αναγκαιότητα άμεσης άρσης των αδικιών που προκαλούνται από τη δράση “Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” του ΕΣΠΑ, εις βάρος μιας σημαντικής ομάδας επιχειρήσεων του Αγροτοδιατροφικού τομέα με εξαγώγιμο προσανατολισμό, εξαιτίας των προϋποθέσεων που τις καθιστούν μη επιλέξιμες, υποβάλλοντας το αίτημα για το εν λόγω αναφερόμενο ζήτημα.

Το Παράρτημα της Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα Πρωτογενούς παραγωγής (Ν.1474/1984), στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του θέλει να σας επισημάνει για μια αδικία που υπάρχει στην προκήρυξη της Δράσης “Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Α/Α 3428, κωδ. 019ΚΕ), για τις επιχειρήσεις του Πρωτογενή τομέα και ειδικότερα για αυτές του Αγροτοδιατροφικού τομέα.

Συγκεκριμένα στις 19-12-2018 προκηρύχτηκε η ανωτέρω δράση στην οποία τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια της Δράσης θα αφορούν – κατά προτεραιότητα – τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ):

  • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
  • Ενέργεια

Εφοδιαστική Αλυσίδα

  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
  • Υγεία
  • Υλικά – Κατασκευές

Σε αυτή τη δράση υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις όπως είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και τα συσκευαστήρια που δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφή και τη μεταποίηση, για το λόγο ότι οι επιλέξιμες επενδύσεις της δράσης, είναι αυτές για τις οποίες έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και είναι οι παρακάτω:

-Μηχανήματα και εξοπλισμός,

-Πιστοποίηση Προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών

-Συσκευασία, ετικέτα και Branding

Πρόκειται με λίγα λόγια για επενδύσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη δραστηριότητα και τη βιωσιμότητα τον αγροτικών συνεταιρισμών και των αγροτικών μεταποιητικών μονάδων. Επιπρόσθετα, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί είναι φορείς υπαγωγής των ομάδων παραγωγών, με αποτέλεσμα ως δραστηριότητα τους να έχουν πέραν του εμπορίου και τις δραστηριότητες παραγωγής, διαλογής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων. Αυτές όμως οι δραστηριότητες τους καθιστούν μη επιλέξιμους για τη συγκεκριμένη Δράση καθότι στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:

  1. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
  2. Δασοκομία και υλοτομία
  3. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

 

Κ. Υπουργέ,

Οι συγκεκριμένοι αγροτικοί συνεταιρισμοί που έδειξαν καταρχήν μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, για να απογοητευτούν στη συνέχεια, διαθέτουν μεταποιητικές μονάδες ή συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων με κύρια την εξαγωγική τους δραστηριότητα (ακτινίδια, σπαράγγια, σταφύλια κ.α.) στην περιφέρεια Α.Μ.Θ. κι αλλού. Για αυτό και τέτοιου τύπου προγράμματα που είναι ευέλικτα σε σχέση με ανάλογα του Π.Α.Α., συνάδουν με τον εξαγωγικό προσανατολισμό αυτών των επιχειρήσεων και την ανάγκη τους να συμμορφωθούν άμεσα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των αγορών του εξωτερικού, των καταναλωτών, καθώς επίσης και με τις ανάγκες των           νέων μικροσυσκευασιών αγροτικών προϊόντων.

Οι επιτακτικές αυτές ανάγκες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια λόγω καθυστέρησης της εφαρμογής ανάλογων μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.), δεν μπόρεσαν να ικανοποιηθούν, δημιουργώντας έτσι με τον αποκλεισμό τους και από τη συγκεκριμένη Δράση, ζητήματα άνισης μεταχείρισης αυτής της δυναμικής κατηγορίας επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού τομέα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Η άνιση αυτή μεταχείριση νομοτελειακά θα δημιουργήσει έλλειμμα ανταγωνιστικότητας αυτών των επιχειρήσεων τόσο στην εσωτερική όσο και στις απαιτητικές αγορές του εξωτερικού, όπου κυρίως δραστηριοποιούνται.

Επειδή κ. Υπουργέ κατάγεστε από μια περιοχή όπου δραστηριοποιούνται πολλοί αγροτικοί συνεταιρισμοί – ομάδες παραγωγών που διαθέτουν μεταποιητικές μονάδες ή συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων, μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε το γενικότερο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να προχωρήσετε στην τροποποίηση της εν λόγω πρόσκλησης της συγκεκριμένης δράσης, αίροντας την συγκεκριμένη αδικία που πλήττει μια σημαντική ομάδα επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού τομέα με εξαγώγιμο προσανατολισμό.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here