Βοήθεια στο Σπίτι: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις!

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις 2.909 μόνιμες θέσεις στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Η προκήρυξη που αναμένονταν εδώ και χρόνια αφορά προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών) «Βοήθεια στο Σπίτι». Για … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βοήθεια στο Σπίτι: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις!.