Η αξιοποίηση των απορριμμάτων δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες

Η αξιοποίηση των απορριμμάτων δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες Κάθε χρόνο παράγονται 19 εκατομμύρια τόνοι από ογκώδη απορρίμματα, εκ των οποίων το 60% καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση τους, καθώς και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν, μπορούν να δημιουργήσουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας στην οποία δίνει ιδιαίτερη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η αξιοποίηση των απορριμμάτων δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες.