Λευτέρης Αβραμάκης: Συνεχίζει να παραπλανά την κοινή γνώμη η κυβέρνηση σε ότι αφορά τη Δομή Φιλοξενίας στο Κλειδί

Ο Λευτέρης Αβραμάκης ανέδειξε το ζήτημα της απευθείας ανάθεσης του έργου κατασκευής κτιρίων για τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στη θέση Κλειδί του Δήμου Σιντικής του Νομού Σερρών

Σε απάντηση ερώτησης στη Βουλή (Αρ. Πρωτ. 7277/11.06.2020) με την οποία 21 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατόπιν πρωτοβουλίας του Βουλευτή Σερρών, Λευτέρη Αβραμάκη, ανέδειξαν το ζήτημα της απευθείας ανάθεσης του έργου κατασκευής κτιρίων για τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στη θέση Κλειδί του Δήμου Σιντικής του Νομού Σερρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα παραθέτοντας μια σειρά επιχειρημάτων που τον εκθέτουν ακόμα περισσότερο. 

Συγκεκριμένα:

  1. Ο Υπουργός υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για απευθείας ανάθεση αλλά για απευθείας διαπραγμάτευση, ξεχνώντας βέβαια να αναφέρει ότι η πρόσκληση συμμετοχής στον «διαγωνισμό» κοινοποιήθηκε μόλις σε μία εταιρία η οποία και είναι ο ανάδοχος του έργου, αλλά και ότι αποκλειστικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (η χαμηλότερη τιμή) . 
  2. Ο Υπουργός υποστηρίζει ότι η Θέση Κλειδί επιλέχτηκε τελικά καθ’ υπόδειξη των τοπικών αρχών,  ξεχνώντας ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που αποφάσισε ερήμην των τοπικών κοινωνιών να ανοίξει νέα δομή στο Νομό Σερρών και εκ των υστέρων εκμαιεύτηκε η σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σιντικής.
  3. Ο Υπουργός υποστηρίζει ότι η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε απαντούσε σε δύο επείγοντα προβλήματα, αυτά της προσπάθειας μαζικής εισόδου μεταναστών στη χώρα από τον Έβρο και τα νησιά και του COVID-19. Σκόπιμα μπερδεύει τα δύο ζητήματα για να ισχυριστεί ότι για να μην μεταδοθεί ο COVID-19 πάρθηκε η απόφαση να ανοίξουν νέες δομές, προκειμένου να μην υπάρξει συγχρωτισμός και μετάδοση της νόσου στις υπάρχουσες δομές.  Παραβλέπει το γεγονός ότι τόσο στη χώρα μας όσο και στην Τουρκία η επιδημία του κορωνοϊού ακολούθησε την προσπάθεια εισόδου χιλιάδων μεταναστών στη χώρα μας από τα χερσαία σύνορα. Ξεχνά επίσης ότι οι νέες δομές ανακοινώθηκαν ως κυβερνητική πολιτική για την αποσυμφόρηση των νησιών και όχι για να καλυφθούν λόγοι δημόσιας υγείας. Ξεχνά επίσης να αναφέρει ότι από τη στιγμή που προέκυψαν τα επείγοντα ζητήματα (Μάρτιος 2020) μέχρι τη στιγμή που αναρτήθηκε η πρόσκληση προς την εταιρία ανάδοχο (Ιούνιος 2020), μεσολάβησαν τρεις ολόκληροι μήνες και θα μπορούσε σε όλο αυτό το διάστημα να αναζητηθούν και άλλες εταιρίες που θα μπορούσαν να αναλάβουν ένα τέτοιο έργο σε χαμηλότερες ενδεχομένως τιμές.  
  4. Ο Υπουργός επίσης ισχυρίζεται ότι το συνολικό κόστος ανά ωφελούμενο  στη νέα δομή στο Κλειδί δεν θα ξεπερνά τα 2.500, χωρίς όμως να διαψεύδει ότι το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 3,7 εκατ ευρώ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι να φιλοξενηθούν στο Κλειδί τουλάχιστον 1500 πρόσφυγες και μετανάστες ενώ έχει δεσμευτεί για την προσωρινή φιλοξενία έως 1000 ατόμων. 
  5.  Ο Υπουργός επίσης υπερηφανεύεται για το ότι μέσα σε λίγες ημέρες η κυβέρνηση κατάφερε να χωροθετήσει και να εγκαταστήσει με προπαρασκευαστικές εργασίες τις βασικές υποδομές στο Κλειδί και τη Μαλακάσα, με σκοπό να διασφαλίσει την άμεση εντός λίγων ημερών μετακίνηση των μεταναστών από τα νησιά στην ενδοχώρα. Η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης θα οδηγήσει στη δημιουργία πλήρως λειτουργικής δομής που θα εξασφαλίζει πλήρεις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τον πληθυσμό. 
  6. Ο Υπουργός επιμένει να υποστηρίζει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν δημόσιοι πόροι για την εν λόγω δομή διότι έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης στο Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χωρίς να έχει κάποια δέσμευση από την Ευρώπη, αν είχε θα την επικαλούνταν, ισχυρίζεται ότι θα χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους ένα έργο για το οποίο είναι γνωστές σε όλους οι αντιδράσεις στην ΕΕ. Η ΕΕ δεν χρηματοδοτεί κλειστές δομές και γι αυτό το λόγο στην πρόσκληση προς την εταιρία ανάδοχο αναφέρεται ρητά ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δηλαδή από εθνικούς πόρους. 
  7. Ο Υπουργός τέλος αποφεύγει να απαντήσει στο ερώτημα εάν οι φιλοξενούμενοι στη συγκεκριμένη δομή θα φιλοξενούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός μήνα όπως είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, ενώ σε ότι αφορά το ερώτημα της αναλογικής επιβάρυνσης της ενδοχώρας σε ότι αφορά την αναλογία πληθυσμού/ προσφύγων – μεταναστών, ισχυρίζεται ότι συνολικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το ποσοστό των φιλοξενούμενων πολιτών τρίτων χωρών στις 30/6/2020, κάλυπτε το ποσοστό του 0,81% σε σχέση με τους μόνιμους κατοίκους, συνεπώς πληρείται και η πρόταση της ΚΕΔΕ αλλά και η εκφρασμένη άποψη της Κυβέρνησης για ποσοστό κάτω του 1% ανά Περιφέρεια που δεν αποτελεί σημείο πρώτης υποδοχής.

Κατόπιν όλων αυτών, ο Βουλευτής Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Λευτέρης Αβραμάκης, δήλωσε:

«Ο σερραϊκός λαός έχει αρχίσει να κατανοεί πλήρως τα επαναλαμβανόμενα ψέματα της κυβέρνησης σε ότι αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού – μεταναστευτικού ζητήματος και το μερίδιο που καλείται να αναλάβει η τοπική μας κοινωνία σε αυτό το σύνθετο ανθρώπινο πρόβλημα.

Η αναλογία προσφύγων – μεταναστών ανά μόνιμους κατοίκους ανάγεται σε επίπεδο Περιφέρειας, υπάρχουν όμως Δήμοι που επωμίζονται αναλογικά μεγαλύτερο βάρος σε σχέση με άλλους.

Ο αριθμός των φιλοξενούμενων στο Κλειδί, έχει οριστεί τουλάχιστον στα 1500 άτομα, παρά τις περί αντιθέτου δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

Η υπερκοστολόγηση του έργου είναι δεδομένη, δεν πρόκειται όμως για απευθείας ανάθεση αλλά για απευθείας διαπραγμάτευση με μία και μόνο εταιρία, ανεξάρτητα αν κριτήριο για τον ορισμό αναδόχου ήταν η πλέον μικρότερη οικονομική προσφορά.

Το έργο χρηματοδοτείται προσωρινά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, διότι η κυβέρνηση έχει αποστείλει αίτημα χρηματοδότησης από την Ευρώπη, άσχετα αν η Ευρώπη έχει τονίσει κατ΄ επανάληψη ότι  δεν χρηματοδοτεί «κλειστές δομές», όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι δημιουργεί για να πάρει έγκριση από τις τοπικές κοινωνίες.

Οι νέες δομές προέκυψαν για λόγους δημόσιας υγείας, ανεξάρτητα αν η απόφαση προϋπήρχε της επιδημίας και αν σε αυτές τις δομές οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας είναι υποτυπώδεις.

Δυστυχώς, αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύει σε μια σειρά ζητημάτων ότι ο Νομός Σερρών δεν εντάσσεται στη σφαίρα των ενδιαφερόντων της.

Είναι προφανές ότι θεωρεί δεδομένη την ψήφο της πλειοψηφίας των Σερραίων και συμπεριφέρεται ανάλογα σε κάθε ζήτημα που αφορά την σερραϊκή κοινωνία, τόνισε ο Λευτέρης Αβραμάκης».

Διαβάστε επίσης για τον Λευτέρη Αβραμάκη: