Αυτές είναι οι εγγυήσεις και τα ανταλλάγματα για τους έξι που έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης!