Ευάγγελος Βενιζέλος: Τι σημαίνει πολιτική ευθύνη;

Σύμφωνα με τον συνταγματολόγο κ. Ευάγγελο Βενιζέλο τι σημαίνει πολιτική ευθύνη!

Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2004 τα ΝΕΑ δημοσίευσαν ένα άρθρο του Ευ. Βενιζέλου για το τι σημαίνει πολιτική ευθύνη.

Σήμερα εμείς το αναδημοσιεύουμε, για να ξεκαθαρίσουμε μια και καλή την έννοια, έτσι ώστε να μην χρησιμοποιείται κατά το …δοκούν!

Σύμφωνα με τον συνταγματολόγο και όχι τον πολιτικό Ευάγγελο Βενιζέλο η έννοια της πολιτικής ευθύνης είναι ιδιαίτερα παρεξηγημένη και ταλαιπωρημένη.

Αυτό συμβαίνει γιατί πολλοί χρησιμοποιούν συχνά τον όρο χωρίς να εννοούν τίποτα, γιατί δεν θέλουν να εννοήσουν κάτι το συγκεκριμένο.

Όμως η πολιτική ευθύνη είναι απόλυτα συνυφασμένη με την δημοκρατική αρχή.

Και δεν νοείται η λειτουργία οποιουδήποτε δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης χωρίς ανάληψη ή καταλογισμό πολιτικής ευθύνης.

H πολιτική ευθύνη είναι συνεπώς ομόλογη προς την ανάληψη οποιασδήποτε πολιτικής αρμοδιότητας.

Αρμοδιότητα και πολύ περισσότερο εξουσία, σημαίνει ανάληψη της αντίστοιχης πολιτικής ευθύνης.

H πολιτική ευθύνη διακρίνεται κατά βάση από την ποινική, πειθαρχική και αστική ευθύνη.

Θα λέγαμε ότι διακρίνεται από την νομική ευθύνη, αλλά αυτό δεν είναι ακριβές γιατί και η πολιτική ευθύνη ως συνταγματικά τυποποιημένη ευθύνη έχει σοβαρές νομικές εκφάνσεις.

H πολιτική ευθύνη διακρίνεται εσωτερικά σε αντικειμενική και υποκειμενική.

H αντικειμενική πολιτική ευθύνη συνδέεται με το γεγονός πως κάποιος ασκεί την συγκεκριμένη πολιτική αρμοδιότητα και έχει εξ ορισμού και ανεξαρτήτως των τυχόν πράξεων ή παραλείψεών του εξ αντικειμένου ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στον τομέα της πολιτικής του αρμοδιότητας, όπως απολαμβάνει και το πολιτικό όφελος από τα θετικά πράγματα που συμβαίνουν στον ίδιο τομέα.

H υποκειμενική πολιτική ευθύνη συνάπτεται με πράξεις ή παραλείψεις του φορέα μιας πολιτικής αρμοδιότητας και άρα αυτή είναι η κατά κυριολεξία πολιτική ευθύνη για την οποία γίνεται συνήθως λόγος.

Το άρθρο κλείνει και με τα συμπεράσματα του κ. Βενιζέλου

H πολιτική ευθύνη , λέει ο πρώην υπουργός είναι συνεπώς η ίδια η ουσία της δημοκρατίας.

Το λιγότερο που μπορεί να αξιώνει κάποιος πολίτης από τη «σημερινή» κυβέρνηση της χώρας του, είναι να έχει την αίσθηση ότι κυβερνά και ότι δεν αντιπολιτεύεται την προηγούμενη κυβέρνηση και την ανάμνησή της.

H συνείδηση ευθύνης για οτιδήποτε συμβαίνει στη χώρα είναι θεμελιώδης προϋπόθεση της δημοκρατικής διακυβέρνησης.

Διαφορετικά μια κυβέρνηση δεν κυβερνά, αλλά βρίσκεται απλώς στην εξουσία…