Κώστας Μπούμπας: Ανήσυχοι οι αγρότες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τον κ. Κώστα Μπούμπα
Ανήσυχοι οι αγρότες με τα επιπλέον στοιχεία που ζητά ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Με ερώτησή του ο Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπούμπας προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θέτει θέμα για την ανησυχία των
αγροτών με τα επιπλέον στοιχεία που ζητά ο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Κώστας Μπούμπας: Αναλυτικά

Ανάστατοι είναι οι αγρότες, με τα επιπλέον στοιχεία που τους ζητά ο
«ΟΠΕΚΕΠΕ», όπως (πχ) τα περιουσιακά στοιχεία του ιδιοκτήτη των
εκτάσεων που ενοικιάζουν και συγκεκριμένα, το «Ε9».

Οι αγρότες έχουν ένα
χρονικό περιθώριο 15 ημερών για να συλλέξουν τα εν λόγω στοιχεία, που
ανήκουν στους ιδιοκτήτες των χωραφιών τα οποία ενοικιάζουν, εν μέσω
πανδημίας, όπου οι υπηρεσίες δεν λειτουργούν κανονικά, ενώ πρέπει να
έλθουν σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, ζητώντας τους, σημειωτέο,
εμπιστευτικές πληροφορίες, που αφορούν σε προσωπικά τους δεδομένα.

Μάλιστα, αν δεν συγκεντρώσουν οι ανωτέρω τα απαιτούμενα στοιχεία, μέσα
σε 15 ημέρες, υπάρχει η απειλή, πως δεν θα τους καταβληθούν οι
επιδοτήσεις, αναφέρει ο Κώστας Μπούμπας.

Οι αγρότες αντιτείνουν, πως στα στοιχεία που έχουν δηλώσει,
αναφέρεται ο αριθμός ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και ως εκ τούτου, μπορεί το
Ελληνικό Δημόσιο να ανατρέξει στα σχετικά τηρούμενα από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες στοιχεία «Ε9», ανά πάσα στιγμή.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Προτίθεσθε να μεριμνήσετε σχετικά επί του ανωτέρω θέματος, ώστε να
απαλλαγούν οι αγρότες από την άνω καταχρηστική απαίτηση του
«ΟΠΕΚΕΠΕ»,

αφού, δεδομένου του ότι ήδη τηρούνται σε αρχείο από τις
αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία
ακινήτων στο αντίστοιχο «Ε9», η απαίτηση να αναζητούν και να
προσκομίζουν οι ίδιοι οι αγρότες τα αιτούμενα από τον “ΟΠΕΚΕΠΕ” στοιχεία
είναι σαφώς περιττή;

Δείτε ακόμα