Η απάντηση Μητσοτάκη στο Politic για τη μάσκα

ÓõíÜíôçóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç ìå ôïí ðñüåäñï ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ÁëÝîç Ôóßðñá ðñïêåéìÝíïõ íá ôïí åíçìåñþóåé ãéá ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò óõíüäïõ ôïõ Åõñùðáúêïý Óõìâïõëßïõ êáé ãéá ôéò åîåëßîåéò óôá åèíéêÜ ìáò èÝìáôá, ôçí ÐÝìðôç 23 Éïõëßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα, στο γραφείο του στη Βουλή, συνεχάρη τους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους που φορούσαν μάσκες.

Σε σχόλιο του Politic.gr ότι εκείνος δεν φορά, η απάντηση του πρωθυπουργού ήταν πως φόρεσε πολλές στις Βρυξέλλες, κατά την τελευταία Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=671323323769729

Ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που πέρασε την πόρτα του γραφείου του κ. Μητσοτάκη, για να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στα εθνικά θέματα και την οικονομία, ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Ο χαιρετισμός των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα, πάντως, ήταν «ψυχρός».

Ο πρωθυπουργός θα έχει διαδοχικές συναντήσεις και με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίες θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, όταν το γραφείο του κ. Μητσοτάκη θα επισκεφθεί ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Από το σάιτ politic.gr

Διαβάστε επίσης για τον Κώστα Μπούμπα: