Αυτοί είναι από το Αίμα σας!

*Του Μάρκου Μπόλαρη Κατηφορίζαμε από το αρχαίο Μοναστήρι . Ήταν Μάρτης του 2019. Παναγία στό όρος Μελά, εξ ού και ΣουΜελά. Γινόντουσαν αναστηλωτικές παρεμβάσεις στη Μονή, σωστικές εργασίες στις τοιχογραφίες, αποκαθαίρεση επικινδύνων υπερκείμενων βράχων. Είχε προηγήθηκε περιήγηση από τον Έφορο Αρχαιοτήτων της Τραπεζούντας, τη αδεία του Υπουργού Πολιτισμού της Τουρκίας. Ευχαριστών γιά την χορηγηθείσα άδεια … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αυτοί είναι από το Αίμα σας!.