Μάρκος Μπόλαρης: Καλλιεργήσιμη Γη…

Αναζήτησα στις Υπηρεσίες .Αναζητούσα. Εις μάτην !Μα πόση, τέλος πάντων, είναι η καλλιεργήσιμη γή στην Ελλάδα ;Τι, στην ευχή, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είμαστε εάν δεν γνωρίζουμε πόση είναι η καλλιεργήσιμη γή της χώρας ; Κι όμως !Οι Υπηρεσίες είχαν διαθέσιμες, μόνον , τις εκτάσεις που δηλωνόταν ότι καλλιεργούνται από τους αγρότες καλλιεργητές στο Ολοκληρωμένο Σύστημα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μάρκος Μπόλαρης: Καλλιεργήσιμη Γη….