Ο Κωνσταντίνος Μπούμπας στην Επιτροπή Περιφερειών

Κώστας Μπούμπας: «O ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και η υγειονομική κρίση ως επιταχυντής του μετασχηματισμού» Εγώ θέλω να βάλω τη συζήτηση σε μία άλλη διάσταση. Δεν είμαι εξειδικευμένος στην τεχνολογία, αλλά ξέρετε αυτά τα διηθητικά όντα, οι υιοί, τα οποία μεταλλάσσονται, ευτυχώς τουλάχιστον ο άνθρωπος δεν μεταλλάσσεται σωματικά, αλλά ψυχικά μεταλλάσσεται, υπάρχουν και οι υιοί … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Κωνσταντίνος Μπούμπας στην Επιτροπή Περιφερειών.