Πέντε παρεμβάσεις Καραμανλή για τη θωράκιση των έργων από τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης!

Η διεθνής οικονομική κρίση που προέκυψε τόσο από τον κορονοϊό όσο και από τις συνεχείς εξελίξεις στο πόλεμο με την Ουκρανία έχει επιφέρει πλήθος δυσχερών οικονομικών εξελίξεων τόσο στη τσέπη των καταναλωτών όσο επίσης και των δήμων με μια πληθωριστική αύξηση που εμφανίζεται και στα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα δημόσια έργα που έχουν ήδη δημοπρατηθεί αλλά και αυτά τα οποία προγραμματίζονται.

Για αυτό το λόγο και γιατί μερικοί μιλάνε με έργα και όχι λόγια, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών του Κώστα Καραμανλή προωθεί πέντε παρεμβάσεις με στόχο τη θωράκιση των εκτελούμενων και δημοπρατούμενων έργων.

Όπως γίνεται γνωστό η αντιμετώπιση της αύξησης στις τιμές των υλικών αποτέλεσε το αντικείμενο της χτεσινής και τελευταίας συνάντησης που είχαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής και ο υφυπουργός, αρμόδιος για τις υποδομές κ. Γιώργος Καραγιάννης, με εκπροσώπους των εργοληπτών.

Στη συνάντηση, ο Υπουργός ενημέρωσετους εκπροσώπους των εταιρειών ότιάμεσα προωθείται διπλό πακέτο παρεμβάσεων: τέσσερις θεσμικές για τη συνέχιση τωνέργων και μια τεχνικής φύσεως-με επιμήκυνση προθεσμιών.

Ειδικότερα οι τέσσερις θεσμικές παρεμβάσεις είναι:

– Έκδοση συντελεστών αναθεώρησης για το Δ’ τρίμηνο του 2021 εντός Μαΐου

– Τιμολόγηση ασφάλτου, PVC και πολυαιθυλενίουμε απολογιστικό τρόπο

– Θέσπιση πριμ ολοκλήρωσης έργων

– Ενεργοποίηση επιτροπής διαπίστωσης τιμών Δημοσίων έργων.

Επίσης, επιμηκύνεται η προθεσμία εκτέλεσης των έργων έως 6 μήνες.

Με τις κινήσεις αυτές, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κινητροδοτεί τους αναδόχους να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τα έργα, αφού το πριμ θα δίνεται μόνο σε ολοκληρωμένα και χωρίς καθυστερήσεις έργα.

Παράλληλα, με τις πέντε παρεμβάσεις, παρέχεται η αναγκαία ανάσα στην αγορά με την επιμήκυνση των έργων χωρίς τον κίνδυνο δικαστικών εμπλοκών.

Κατ’ αυτό το τρόπο γίνεται μια συντεταγμένη προσπάθεια με κίνητρα προς τους εργολάβους που θα δώσουν λύσεις στην ολοκλήρωση πλέον των μεγάλων έργων που αύριο θα μιλήσουν τόσο για τον Σερραίο Υπουργό όσο και για ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία..