Αυτό είναι το Σχέδιο υλοποίησης της Συμφωνίας Πολιτείας – Εκκλησίας